Gunārs Ievkalns

25.09.1927 – 05.09.2010

Gunārs Ievkalns (1927–2010) – žurnālists un rakstnieks. Stāstu krājuma "Septiņas pēdas zem ķīļa" (Liesma, 1979), romānu "Miglas taure" (Liesma, 1986) un "Mārča alfabēts" (laikrakstā "Ventas Balss", 2000), kā arī tetraloģijas "Baltie vasaras mākoņi" (Zvaigzne ABC, 2006–2008) autors. Publicējies laikrakstos "Cīņa", "Padomju Jaunatne", "Literatūra un Māksla", žurnālos "Liesma", "Zvaigzne", "Veselība", arī lietuviešu jaunatnes žurnālā "Jaunimo Gretos" un igauņu žurnālā "Noorus", kā arī kopkrājumos "Jauno autoru almanahs". Publicējis stāstus, romānus, lugas un aprakstus par Kurzemes novadu un cilvēkiem.

Dzimšanas laiks/vieta

25.09.1927
Sabile
Dzimis grāmatveža ģimenē.

Miršanas laiks/vieta

05.09.2010
Ventspils

Personiska informācija

1992: devies pensijā.

Profesionālā darbība

1957: pirmā publikācija – stāsts "Kārumniece" laikrakstā "Cīņa".
1958: piedalījies Latvijas PSR Rakstnieku savienības jauno dzejnieku un prozaiķu seminārā kopā ar Veltu Anaņjevu (Spāri), Mildu Greidāni, Gunāru Freimani, Undīni Jātnieci (Indrāni), Veltu Plēsumu, Arnoldu Auziņu, Āriju Demidovu (Elksni), Jānis Liepiņu, Viktoru Līvzemnieku, Albertu Ločmali, Ausmu Pormali, Jāni Sirmbārdi, Hariju Skuju, Regīnu Vanagu, Vitu Vīksnu un Imantu Ziedoni.Proza
1979: stāstu krājums "Septiņas pēdas zem ķīļa" (Liesma).
1986: romāns "Miglas taure" (Liesma).
2000: romāns "Mārča alfabēts" publicēts laikrakstā "Ventas Balss".
2006–2008: tetraloģijas "Baltie vasaras mākoņi" pirmās divas grāmatās "Saknes" un "Nelūgtie viesi" (Zvaigzne ABC). Iecerētās tetraloģijas trešā daļa "Glāna dziesma" un ceturtā daļa "Halejas komēta" netika pabeigtas.

Dramaturģija
1966: luga "Kapteiņa Šarfa amulets" iestudēta Latvijas radiofona ēterā un Ventspils Tautas teātrī.
1968: luga "Vāveru līcis" godalgota lugu konkursā Rīgā.

Izglītība

–1948
Bulduru dārzkopības tehnikums
Bulduri

1961–1965
Maskava
Maskavā studējis žurnālistiku neklātienē.

Darbavieta

1948–1949
Latvijas Lauksaimniecības akadēmija
Lielā iela 2, Jelgava
Strādājis par dārznieku Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas mācību un pētījumu saimniecībā "Smedēni".

1950–1959
Kandavas pagasts
Literārais līdzstrādnieks un atbildīgais sekretārs Kandavas rajona laikrakstā "Sarkanā Kandava".

1959–1971
Laikraksts "Cīņa"
Blaumaņa iela 38/40, Rīga
Korespondents Ventspils, Talsu un Kuldīgas rajonā.

1965–1968
Rīgas Politehniskais institūts
Ventspils
Paralēli pamatdarbam strādājis par filozofijas kursa pasniedzējs Rīgas Politehniskā institūta Ventspils filiālē.

1971–1975
Latvija
Matrozis zvejnieku kolhozā "Sarkanā bāka".

1975–1977
Apgāds "Grāmatu Draugs" (1926–1992)
Ventspils
Atbildīgais sekretārs "Grāmatu draugu" biedrības filiālē Ventspilī.

1978–1980
Latvijas PSR Valsts izdevniecību, poligrāfijas un grāmatu tirdzniecības lietu komiteja
Rīga
Vecākais redaktors Valsts izdevniecību, poligrāfijas un grāmatu tirdzniecības lietu komitejā Rīgā.

1980–1983
Izdevniecība "Avots"
Puškina iela 1a, Rīga
Vecākais redaktors.

1983–1990
Galvenā enciklopēdiju redakcija (1963–1997)
Maskavas iela 68, Rīga
Redakcijas vadītājs un atbildīgais sekretārs.

1990–1998
Galvenais redaktors dažādās privātās struktūrās – izdevniecībā "Zelta Pūce", "Auseklītis", laikrakstā "Ventspils Apskats".

1992
Izdevniecība "Grāmata"
Rīga
Direktors.

Dalība organizācijās

1958
Latvijas Žurnālistu savienība
Krišjāņa Valdemāra iela 118, Rīga
Žurnālistu savienības biedrs.

2007–2010
Latvijas Rakstnieku savienība
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga

Apglabāts

2010
Ventspils Meža kapi