Guna Blūma

3 bildes

20.03.1928 – 05.01.1995

Guna Blūma (1928–1995) – tulkotāja, psiholoģe. Tulkojusi, rakstījusi apceres, pievēršoties literatūras, bērnu literatūras, latviešu valodas un folkloras jautājumiem. Rakstījusi apceres par Zentu Mauriņu, Annu Brigaderi, Mariju Medinsku-Valdemāri, Juri Alunānu. Dzeju publicējusi ar pseidonīmu Guna Mainiece. Publikācijas iespiestas laikrakstos un žurnālos "Universitas", "ALA žurnāls", "Treji Vārti", "Labietis", "Jaunā Gaita", "Daugavas Vanagu Mēnešraksts", "Akadēmiskā Dzīve" un citviet.

Dzimšanas laiks/vieta

20.03.1928
Liepāja

Miršanas laiks/vieta

05.01.1995
Toronto

Personiska informācija

1944: augustā atstāja Latviju, dodas uz Poliju, tālāk Austriju un Vāciju, kur beidza mācības latviešu bēgļu ģimnāzijā.
1947: izceļoja uz Angliju.
1953: laulības ar Vilni Blūmu.
1960: pārcēlās uz dzīvi Kanādā. Mācījusies latviešu valodu Toronto latviešu sestdienas skolā.

Profesionālā darbība

LITERĀRĀ DARBĪBA

1955: Paulo Gallico (Paul Gallico) stāsta "Sniega pārsla" (Snowflake) tulkojums (Spīdola).
1982: sakārtojusi dzejas antoloģiju bērniem "Teici, teici valodiņa" (Latviešu skola "Valodiņa"). 
1994: "Šādi tādi grabaži. Raksti un rakstiņi" (autorizdevums 120 eksemplāros).

Citātu galerija

PAR RAKSTU KRĀJUMU "ŠĀDI TĀDI GRABAŽI, RAKSTI UN RAKSTIŅI" (AUTORIZDEVUMS, 1982)

" Ar savu vērīgo aci G. Blūma skatījusi mūsu kultūras dzīves parādības trimdā. īpaši izglītības laukā; ievietotas arī kritikas par grāmatām, teātri, mūsu tēvu tēvu dzīves skatījumu, ko pauž tautasdziesmas. [..] Guna Blūma ir iedziļinājusies ikvienā aplūkojamā jautājumā. To liecina plaša bibliogrāfija. Grāmatu cienītājiem tas būs vērtīgs ieguvums. Vēl lielāks prieks būtu bijis redzēt grāmatu iesietu, bet tas droši vien sadārdzinātu izdevumus."
Ezera, Elfrīda. Garīgo vērtību sijātāja. Latvija Amerikā, 18.06.1994.

PAR SASTĀDĪTO DZEJAS ANTOLOĢIJU BĒRNIEM "TEICI, TEICI VALODIŅA" (Latviešu skola "Valodiņa", 1982)

"Sastādītāja pēcvārdos paskaidro, ka grāmata domāta bērniem apmēram līdz 12 gadu vecumam. Tāpēc te ievietoti nevien mazākie bērniem piemēroti rotaļīgi pantiņi, bet art tīri liriski dzejoļi un agrāki sacerējumi, kā vārsmotas pasakas. Ar iejūtu, izpratni un psicholoģisku pieeju izvēloties katram vecumam un katram gadījumam piemērotus dzejoļus, Teici, teici, valodiņa. var būt liels un ērts atbalsts un palīgs gan skolām, gan vecākiem, ikvienam, kas vēlas un pūlas jauno audzi ievadīt latviešu dzejas pasaulē tā, lai šī pasaule bērnam kļūtu tīkama, tuva un mīļa."

Valtere, Nora. Teici, teici, valodiņa. Laiks, 02.07.1983.

Dzimtais vārds

Guna Mauls

Pseidonīms

Guna Mainiece

Izglītība

Ķemeru pamatskola
Ķemeri

Rīgas Jūrmalas pilsētas ģimnāzija
Dubulti

Openšava
Openšavas tehniskā koledža

Londona
Ziemeļu universitāte (University of North London)

Toronto
Jorkas universitāteMaģistra grāds psiholoģijā.

1945–1947
Bernsenes Latviešu ģimnāzija
Bernsene

1961–1965
Toronto Universitāte
King's College Cir 27, Toronto
Beigusi Humānitāro zinātņu fakultāti ar bakalaura grādu psiholoģijā.

Darbavieta

Toronto
Raiersona institūts (Ryerson Institute)Profesore psiholoģijas katedrā. Kādu laiku arī katedras vadītāja.

Žurnāls "Jaunā Gaita"
Toronto
Korektore

1970
Toronto
Vada latviešu valodas klasi Toronto sestdienas skolā, pasniedzot latviešu valodu jaukto ģimeņu locekļiem un citiem interesentiem.

Emigrē

08.1944
Vācija
Devās bēgļu gaitās.

1947
Anglija

1960
Kanāda

Dalība organizācijās

1961

1961–1995
Studenšu korporācija "Gundega"
Toronto