Gotfrīds Ansabergs

1 bilde
Lomas: dzejnieks

04.04.1871 – 26.08.1955

Gotfrīds Ansabergs (arī Frīdis Ansabergs; 1871-1955) - dzejnieks. Beidzis Talsu pilsētas skolu un vienu gadu papildinājies Maskavas Arheoloģijas institūta. Kopš 1893. gada pašvaldības dienestā. Bijis Saldus, Cieceres, Brocēnu u.c. pagastos gan darbveža palīgs, gan darbvedis. Par piedalīšanos 1905. g. revolūcijā izsūtīts uz Vitebskas guberņu, kur strādājis guberņas valdē, 1906. gadā pārcelts uz Latgali, 1910. gadā iecelts par Vitebskas, vēlāk Orlas kancelejas direktora jaunāko palīgu. 1919. gadā Ansabergs atgriezies Latvijā, bijis literārās nodaļas vadītāja palīgs Valsts informormācijas birojā. Piedalījies brīvības cīņās. 1920. gadā pārcelts uz Aizsardzības ministriju, 20. gs. 30. gados Tautas labklājības ministrijas vecākais darbvedis. 1923.–1929. gadam strādājis laikrakstā "Latvis". Rakstījis romantiski noskaņotus darbus, mīlestības, arī filozofiskus dzejoļus, kas publicēti (1899–1905) laikrakstā "Dienas Lapa", žurnālā "Austrums", almanahā "Jaunā Raža" u.c. Liriski filozofiskā prozas tēlojumā "Pirmā nakts" ("Jaunā raža", 1904, 7) domas par nāvi, iznīcību, nemirstību. Vairākiem Ansaberga darbiem komponēta mūzika.

Dzimšanas laiks/vieta

04.04.1871
Ārlava
"Auģos"

Miršanas laiks/vieta

26.08.1955
Rīga

Personiska informācija

Dzimis lauksaimnieku ģimenē.
Bijis tuvs Jāņa Poruka un Teodora Zeiferta draugs.

Profesionālā darbība

1893: Pirmā publikācija - A. Puškina dzejoļa "Sapnis" tulk. žurn. "Austrums" (Nr. 4).
1899: Pirmais publicētais dzejolis - "Eji turp, kur dzīve smaida..." ("Austrums", Nr. 12).

Bijis valdes loceklis J. Poruka piemiņas komitejā, A. Pumpura biedrībā, T. Zeiferta fondā.

Citātu galerija

"Fr. Ansabergs vispirms parādījās "Austrumā" ap 1899.g. Vēlāk tie iespiesti arī Teodora Zeiferta "Ražā" un daudzos laikrakstos līdz pat pēdējām laikam. Ansabergam ir neapšaubāms romantiska liriķa talants. Viņš darbojies arī kā avīžnieks vairākos laikrakstos. [..] Kā cilvēks Fr. Ansabergs ir sirsnīgs, reti patiess un daudzām cēlām rakstura īpašībām. Viņš ir arī rakstnieku un žurnālistu arodbiedrības biedrs.

Žanis Unams. Fr.Ansaberga 60 gadi. Latvis, Nr.2830 (05.04.1931)"GOTFRĪDS ANSABERGS (1871.–1955.) gadsimta mijā periodikā publicējis dzejoļus, balādes, atdzejojumus. Taču talanta attīstību pārtrauca viņa izsūtīšana ārpus Latvijas par aktīvu dalību 1905. gada revolūcijā. Latvijā G. Ansabergs atgriezās tikai 1919. gadā un nodarbojās galvenokārt ar žurnālistiku. Viens no pirmajiem latviešu lirikā viņš centās ieviest antīkos metrus, strofiku. Viņa liroepika, piemēram, balāde «Trīs mirkli» («Austrums», 1901.), labākajos paraugos neatpaliek no V. Plūdoņa ne izjūtas ekspre sijā, ne tēlainības spilgtumā. 90. gados G. Ansabergs ir bijis viens no tuvākajiem J. Poruka draugiem. G. Ansaberga dzejoļi krājumā nav apkopoti."

Literatūra un Māksla, Nr.18 (29.04.1988)

Nodarbes

Pseidonīms

Hugo Sudrabiņš, Zahībs, Fr. Aus.

Papildu vārdi

Frīdis Ansabergs

Izglītība

Talsu pilsētas skola
Talsi

Nurmuižas privātskola
Nurmuiža

Oktes-Iģenes-Garlenes pamatskola
Garlene
1 gadu mācījies

Maskavas arheoloģijas institūts
Maskava
1 gadu papildinājies Maskavas Arheoloģijas institūta Vitebskas auditorijā

Apglabāts

Rīgas Pirmie Meža kapi