Fricis Krastiņš

1872 – 1931

Skolotāja Friča Krastina 35 gadu darba jubileja. Valmieras II pak. (bijušās draudzes) pamatskolas pārzinis Fricis Krastiņš 20. jūnijā š. g. atskatījās uz 35 gadu darbību skolas druvā. Jubilārs dzimis 16. decembrī 1872. gadā Puiķeles pag. Vēverīšos, izglītojies Alojas dr. skolā, pec kuras _ beigšanas iestājies Baltijas skolot, seminārā, kuru absolvējis 1894. g. Kā skolotājs Fr. Krastiņš darbojies Alojas dr. skolā (1894—1895). Valmieras dr. skola (1895—1896), Rubenes dr. skolā (1896—1910) un Valmieras dr. skola (1910—1929). 1922. gadā Krastiņš iegūst garīdz nieka tiesības un ta paša gada 10. decembrī viņu Doma baznīcā ordinē par mācītāju. Arī tagad gaviļnieks izpilda Valmieras apr. vikāra vietu. Fr. Krastiņš pazīstams kā bērnu ludziņu autors. Viņš skolēnu teātriem sarakstījis 8 ludziņas, no kurām dažas piedzīvojušas vairākus — 81 - izdevumus: «Jēcis un Pēcis" (pēc J. Neikena «Bāris"), « Spoki", «Sa zvērnieki", «Mātes asaras" un «Piemini ceturto bausli" («Pienākums") . Fr. Krastiņš kā nopietns paidagogs bija labi iecienīts. Sakarā ar Valmieras 11 pak. pamatskolas likvidēšanu Fr. Krastiņš iziet pensijā, palikdams par Valmieras draudzes ērģelnieku un vikāru. A. I.
Izglītības Ministrijas Mēnešraksts, Nr.7-8 (01.07.1929)

Dzimšanas laiks/vieta

1872

Miršanas laiks/vieta

1931

Personiska informācija

Bijis Rubenes draudzes, vēlāk Valmieras skolas skolotājs

Dzīvesvieta

Valmiera