Fricis Jansons

1 bilde

07.08.1875 – 25.05.1957

Fricis Jansons (1875-1957) – rakstnieks un pedagogs. Pēc 1. pasaules kara rakstījis gandrīz tikai bērniem, izdevis daudz grāmatu, no kurām īpatnējākās – "Mazie ļaudis un viņu darbi" (1927), "Brīnumu zemē" (1929), "Kad Puteņu tēvs līksmojas" (1930). Rakstījis arī bērnu ludziņas. 20.gs. 20. un 30. gados strādājis par skolotāju, lasījis lekcijas, popularizējis pedagoģijas jaunos principus, rediģējis un izdevis populārzinātisku un literatūras žurnālu bērniem "Dzimtene un Pasaule" ( 1933-34). 1944. gadā emigrējis uz Vāciju. Trimdas periodikā publicējis literārus un pedagoģiskus darbus. Stāsti un tēlojumi apkopoti krājumā "Viļņiem šalcot un citi stāsti" (1913), publicēti periodikā. Jansona prozā tēloti īpatni cilvēki, sirdsapziņas konflikti, liktenīgums dzīvē, vecumdienu dramatisms.Publicējis apceres par J. Raini, A. Brigaderi, J. Jaunsudrabiņu u.c. Rediģējis grāmatu sēriju bērniem "Darbam un vaļai". Literārajos darbos dramatiska dzīves izjūta, bērnu literatūrā blakus spraigi un krāsaini sarakstītiem ir arī didaktiski un sentimentāli darbi.

Dzimšanas laiks/vieta

07.08.1875
"Akmeņdziras"
Dzimis Kursīšu muižas "Akmeņdzirnās".

Miršanas laiks/vieta

25.05.1957
Vircburga

Personiska informācija

Dz. vagara ģim.

Profesionālā darbība

1899: Pirmā publikācija – tēlojums "Nabagu eglīte" J. Veismaņa "Māju kalendārā 1900. gadam".
Skolām sarakstījis ģeogrāfijas un glītrakstīšanas mācību grāmatas, kā arī sastādījis lasāmgrāmatu "Soli pa solim" (1929, 1938). Pedagoģiskus rakstus un recenzijas par bērnu literatūras problēmām un mācību grāmatām publiējis žurnālos "Izglītības Ministrijas Mēnešraksts", "Mūsu Nākotne", "Nākotnes Spēks".

Mācījies Baltijas skolotāju seminārā Kuldīgā (1892-1996). Pēc tā beigšanas līdz 1914.gadam strādājis par skolotāju Plāteres, Salaspils, Stukmaņu pagastskolā, Stukmaņu muižas un Ragaciema skolā. 1911.-1914.gadam skolas pārzinis Dubultos. No 1914.-1917.gadam mobilizēts armijā, strādājis hospitālī. Pēc atgriešanās Latvijā strādājis Rīgas 16. pamatskolā. 1921-40 VI un vācu okupācijas laikā Rīgas Valsts parauga pamatskolas vadītājs.

Citātu galerija

"Ansis Dekšenieks mani iepazīstināja ar latviešu literatūras vēsturi, kāda ta nu toreiz vēl bija, un nevien ar vēsturi, bet vairāk ar pašu literatūru. Līdz šim biju lasījis tikai dažādas Priežu kalna Rozes, grafa lielmātes Genovevas u. c. t. t. sveštautiešus latviešu tērpā, bet latviešu pašu literatūru nepazinu. Tagad iepazinos ar Lautenbachu-Jūsmiņu, Ausekli, Pumpuru, ar Aronu Matīsa izdotām mūsu tautas dziesmām. Šie darbi mani sajūsmināja līdz asarām. Mana dzīvā fantāzija man palīdzēja iedzīvoties šo dzejnieku un tautas dziesmu apdziedātos laikmetos un es viss kā grimtin iegrimu teiksmainās dzelmēs. Vec-Satiku sudmalu ezerā man dzīvoja nāras un zem vecajiem ozoliem, ezera krastā, gaišie senči ziedoja saviem dieviem. Manī brieda kaut kas latviski pagānisks, kur dzīvā, lieliskā daba un senču dievinātās dabas parādības izvērtās par savādu kultu, kas izdzēsa no manas dvēseles visu citu kultu pēdas. Skolā mācījos teicami, rakstīju labus "domu rakstus", bet brīvo laiku pavadīju ezera krastos, vizinājos pa ezera mierīgo līmeni laiviņā, maldīdamies pa bezgalīgajiem meldrājiem, lasīju, vai nogulēju kaut kur zem krūma caurus cēlienus sapņodams. No cilvēkiem noslēdzos arvienu vairāk un citu zēnu rotājās piedalījos tikai tad, kad tās bij radniecīgas manu sapņu pasaulei. Šaī laikā manī pamodās noteikta nacionāla apziņa un, ja es vēlāk Kuldīgas krievu skolotāju seminārā nevarēju iedzīvoties un iejusties, tad vainīga vienīgi šī spēcīgā apziņa — nabaga Dekšeniekam laikam ne reizi nebūs prātā ienācis, ka visam tam, kas nav latvisks, viņš mani galīgi "samaitājis".
Fricis Jansons. Pagātnes skicējums. Atziņas. 2.daļa, (1924)


"Par F. Jansona sirdslietu 20. un 30. gados k|ūst bērnu literatūra. Šai laikā iznāk virkne viņa grāmatu bērniem: "Mazie |audis un viņu darbi" (1927.), "Zanīte" (1928.), "Kad rociņas prasa darbu" (1929.), "Brīnumu zemē" (1929.), "Kad Puteņa tēvs līksmojas" (1930.), "Divas saimniecības" (1931.). F. Jansons rediģē arī sēriju mazajiem (6-9 gadus vecajiem) bērniem "Darbam un va|ai", par kuras atsevišķo grāmatiņu tematiku liecina jau to virsraksti» "Baltā villaine" (par sniegu), "Saulītei smaidot" (par pavasari) un t. t. F. Jansona bērnu grāmatas galvenokārt iznākušas progresīvā bērnu un jaunatnes literatūras izdevēja A. Jesena apgadā. F. Jansons labi pazīst bērnu dzīvi un psiholoģiju. Viņa bērnu prozai laba valoda, pozitīva tendence, bet bez kailas didaktikas. Krietnai daļai viņa stāstiņu ir populārzinātnisks raksturs, šie stāstiņi mazos lasītājus iepazīstina, oiem., ar meteoroloģiskajam parādībām, ar bitēm, putniem un pārējo dzīvo dabu."
Ancītis, V. Fricis Jansons. Padomju Zeme (Saldus), Nr.93 (07.08.1965)

Izglītība

Upes skola
Zebrenes pagasts

Zantes pagastskola
Zante

Gaiķu pamatskola
Gaiķu pamatskola
mācījies Gaiķu-Satiķu pagastskolā

Pareizticīgo brālības ministrijas skola
Kuldīga

1885
Zebrenes pagasta Upes pamatskola
Zebrene

1886
Zantes pagastskola
Zante

1887
Gaiķu pamatskola
Gaiķu pamatskola

1892–1896
Baltijas skolotāju seminārs
Liepājas iela 31, Kuldīga

Darbavieta

1896–1914
Plāteres pamatskola
Plātere

1896–1914
Salaspils pagastskola
Salaspils

1896–1914
Stukmaņu pagastskola
Stukmaņi

1896–1914
Stukmaņu muižas skola
Stukmaņi

1896–1914
Ragaciema skola
Ragaciems

1896–1897
Plāteres pamatskola
Plātere

1911–1914
Dubultu draudzes skola
Dubulti

1921–06.1940
Rīgas Valsts paraugpamatskola
Rīga
Vadītājs

Dzīvesvieta

1917–1920
Novgoroda

Emigrē

1944
Vācija