Franks Gordons

1 bilde

Franks Gordons (1928) ir Latvijas ebreju izcelsmes Izraēlas rakstnieks, žurnālists un tulkotājs. Studējis žurnālistiku Mihaila Lomonosova Maskavas Valsts universitātē. Daudz publicējies trimdas periodikā, daļa no publicistikas rakstiem apkopoti izlasēs. Raksti publicistikā veltīti ne tikai Latvijas un tuvāko kaimiņzemju, bet arī visas pasaules sociāli politiskajām norisēm. Latviešu literatūras un kultūras vēsturē nozīmīgs kā latviešu un ebreju attiecību skaidrotājs, abu tautu tuvinātājs, bet plašākā izpratnē – kā vēstures vienotības idejas pieteicējs un konsekvents tās īstenotājs. Latviskās kultūras popularizēšanā būtiska ir arī Franka Gordona prasme izcelt personības, kas, viņaprāt, uzskatāmas par izcilībām. Daudzos autora rakstos pievērsta uzmanība latviešu literātiem – Rainim, Vizmai Belševicai, Uldim Bērziņam, arī arhitektam Gunāram Birkertam.

Dzimšanas laiks/vieta

01.09.1928
Rīga

Personiska informācija

Pēc ilgstošām grūtībām 1972. gadā Gordonam izdevās izbraukt no PSRS uz Izraēlu.

Profesionālā darbība

No 1973. līdz 1984. gadam Franks Gordons strādāja Telavivas laikrakstā "Nasha Strana" un no 1985. līdz 2000. gadam Telavivas vācu valodā iznākošajā dienas laikrakstā "Israel Nachrichten".

PUBLICISTIKA

1974: "Lokanums un spīts. Nekrievu likteņgaitas mūsdienu Maskavijā" (Grāmatu Draugs). Ar pseidonīmu Alberts Sābris. 2011. gadā atkārtots izdevums.
1988: Publicistisku rakstu izlase "Dienas un nedienas" (Memento).
1990: "Latvians and Jews between Germany and Russia" (Memento). 2001. gadā pārstrādāts izdevums latviešu valodā.
1993: Publicistisku rakstu izlase "Dienas un nedienas" (Memento Latvija). Atkārtots izdevums ar Ulda Ģērmaņa priekšvārdu.
1994: "Latvieši un žīdi. Spīlēs starp Vāciju un Krieviju" (Memento). 2001. gadā pārstrādāts izdevums.
2011: Publicistisku rakstu izlase "Publicistika" (Lauku Avīze).

Publicējies izdevumā "Jaunā Gaita".
Kopš 1977. gada publicējies Amerikas latviešu laikrakstā "Laiks".
Kopš 20. gadsimta 80. gadu vidus veidojis reportāžas "Radio Brīvā Eiropa" latviešu redakcijā Minhenē.
Kopš 2004. gada publicējies laikrakstā "Latvijas Avīze".

LITERĀRIE DARBI

2014: romāns "Mijkrēslis mikrorajonā" (Vesta-LK). Pirmpublicējums Amerikas latviešu laikrakstā "Laiks" 1980. gadā.


PUBLIKĀCIJAS KOPKRĀJUMOS

2000: "Okupācijas varu nodarītie postījumi Latvijā 1940–1990" (Memento).
2017: "Piemini Uldi Ģērmani!" (Livonia Print).

TULKOJUMI

1974: "Gulaga arhipelāgs, 1918–1956" (Grāmatu Draugs). Kopā ar Artūru Strautmani.

Īpaši nozīmīgs ir Franka Gordona ieguldījums Aleksandra Solžeņicina "Gulaga arhipelāga" tulkošanā. Padomju okupācijas laikā visā PSRS šis darbs nelegāli tika izplatīts oriģinālvalodā samizdatā vai ievests kontrabandas ceļā, tomēr nenoliedzama nozīme ir bijusi arī tā tulkojumam latviešu valodā. Tā pilnvērtīga funkcionēšana padomju laikā gan varēja notikt tikai trimdas sabiedrībā, taču šāda tulkojuma esamība vien apliecināja vārda brīvības pastāvēšanas iespējas visā latviskajā kultūrvidē un ietekmēja arī PSRS teritorijā dzīvojošos.

Citātu galerija

PAR MONOGRĀFIJU "LATVIEŠI UN ŽĪDI. SPĪLĒS STARP VĀCIJU UN KRIEVIJU" (MEMENTO, 1994)

"Franka (Efraima) Gordona grāmata lielā mērā veicināja visai plašo un brīžiem aso polemiku Latvijas presē 1994. gadā par vārda žīds lietošanu. Strīdi guva atbalsi arī svešatnes latviešu laikrakstos. Vienā pusē nostājās šī vārda diskriminētāji latviešu valodā — galvenokārt bijušie "padomju cilvēki", kuri nievājoši pazemojošā krievu apzīmējuma žid ietekmē sajūt negatīvu nokrāsu arī latviskajā vārdā žīds. [..] Ne latviešu, ne angļu, nedz arī, cik zināms, nevienā citā valodā šīs, kopš sarkanzvaigžņoto tanku parādīšanās Rīgā, samudžinātās attiecības nav atspoguļotas ar tādu atbilstību objektīvajai īstenībai kā Franka Gordona darbā."

Ekmanis, Rolfs. Latvieši un žīdi spīlēs starp Vāciju un Krieviju. Brīvā Latvija, 22.02.1995.
http://periodika.lv/periodika2-viewer/?lang=fr#pan...

Pseidonīms

Alberts Sābris

Papildu vārdi

Franks Efrajims Gordons

Izglītība

Rīgas Franču licejs
Rīga

1952
Maskavas Valsts Universitāte
Maskava
Žurnālistikas fakultātes neklātienes nodaļa.

Emigrē

28.06.1941–1945
Krievija

1972
Telaviva

Darbavieta

1945–1957
Latvijas PSR telegrāfa aģentūra
Rīga

1957–1971
Laikraksts "Rīgas Balss"
Balasta dambis 3, Rīga
Tulkotājs, komentētājs.

1973–1984
Telaviva
Darbība laikraksta Наша страна (Naša strana) redakcijā.

1985–2000
Telaviva
Darbība laikraksta “Israel Nachrichten” redakcijā.

Apbalvojumi

Triju Zvaigžņu ordenis
IV šķira
1998