Francis Škoda

1 bilde
Lomas: rakstnieks

05.09.1908 – 21.12.1988

Francis Škoda (arī Skoda, īstajā vārdā Jānis Bucenieks, arī Bucinīks; 1908–1988) – rakstnieks. Literārā darbība aizsākusies 20. gadsimta 30. gadu otrajā pusē. Pirmais Škodas stāsts "Jānis Cirkavs" (vēlākās publikācijās nosaukums "Dēls") iespiests 1934. gadā. Stāsti publicēti periodikā, vienīgā īsprozas grāmata "Uz čūskulāju" iznākusi 1943. gadā. Otrā pasaules karā iesaukts leģionā kā kara ziņotājs, ticis ievainots un nokļuvis Beļģijā karagūstekņu nometnē Cēdelghēmā. Kara pieredze dokumentēta arī vairākos stāstos, kuros tēloti tēvzemes aizstāvji un viņu dramatiskie likteņi.

Dzimšanas laiks/vieta

05.09.1908
Bucinīki
"Kaimiņi".

Miršanas laiks/vieta

21.12.1988
Illertisene
Aues ciems pie Illertisenas.

Personiska informācija

Audzis zemnieka ģimenē. Tēvs kritis Pirmajā pasaules karā, karā nopostītas arīdzan mājas. Pēc pamatskolas un Jēkabpils vidusskolas komerczinību nodaļas beigšanas Škoda palīdzējis brālim apsaimniekot mājas, strādājis pagasta valdē. Kopš bērnības jutis aicinājumu izteikt savas domas un ilgas rakstos.
Otrā pasaules kara laikā Francis Škoda tika iesaukts Latviešu leģionā un iedalīts kara ziņotāju vienībā, ticis ievainots un nokļuvis Beļģijā karagūstekņu nometnē Cēdelghēmā. Interesantu liecību par apstākļiem šai nometnē sniedz viņa dienasgrāmatas fragmentu publikācija žurnālā "Ceļa Zīmes" 1948. gada 1. numurā.
Pēc kara Francis Škoda strādājis ogļraktuvēs Beļģijā, par laukstrādnieku Francijā, latviešu transporta vienībā Bīlefeldē, Vācijā. Mūža pēdējos gadus viņš pavadījis latviešu kara invalīdu mītnē "Gauja" Vācijā.

Profesionālā darbība

LITERĀRĀ DARBĪBA

1934: izveidojies kontakts ar rakstnieku Jāni Trimdu (Vili Veldri), kurš savā jaunizveidotajā laikrakstā "Jaunā Daiņa" publicējis Franča Škoda stāstu "Jānis Cirkavs" (vēlākās publikācijās nosaukums "Dēls").
Jau šis pirmais stāsts iezīmēja Franča Škodas daiļrades īpatnību – spēju veidot dramatisku situāciju un darbību, dot varoņu pārdzīvojumu spilgtu psiholoģisku motivāciju, sniegt notikumu strauju, negaidītu atrisinājumu.
1936: Francis Škoda piedalījās radiofona izsludinātajā konkursā un ieguva 3. vietu ar raidlugu "Rītā un vakarā", kas tika arī iestudēta.
1943: iznāca vienīgā īsprozas grāmata "Uz čūskulāju".Atrodoties frontē, tad karagūstekņu nometnē Beļģijā, Francis Škoda atsāka literāro darbību. Franča Škodas stāsti, noveles, atmiņas publicētas žurnālā "Kara Invalīds", "Daugavas Vanagu Mēnešraksts", "Gaisma", laikrakstā "Latvija". Tajos tēloti tēvzemes aizstāvji un viņu dramatiskie likteņi.

Citātu galerija

"Francis Skoda nav ražīgs, bet viņa radītam, ir paliekoša literāra vērtība, tēli dzīvi pārliecinoši, kādēļ tas pieskaitāms talantīgiem savas puses — Latgales — aprakstītājiem."

Sudrabiņš, Jānis. Latgales stāstnieks – jubilārs. Latvija Amerikā, Nr. 72, 1958.

Nodarbes

Dzimtais vārds

Jānis Bucenieks (arī Bucinīks)

Papildu vārdi

Skoda

Dzīvesvieta

Illertisene
Aues ciems.

1939
Daugavpils

1940–1941
Bucinīki
Pirmo padomju okupācijas gadu Francis Škoda pavadījis dzimtajās mājās Bucinīku ciemā.

Izglītība

Jēkabpils Valsts vidusskola
Jēkabpils
Komerczinību nodaļa.

Darbavieta

1937
Rīgas radiofons
Rīga
Sākotnēji – garderobists, vēlāk – orķestra kalpotājs. Šajā laikā Francis Škoda sarakstījis ap 20 raidlugu.

1939–1940
Laikraksts "Daugavas Vēstnesis" (1939–1940)
Rīgas iela 22A, Daugavpils
Redakcijas loceklis. Redakcijas uzdevumā Francis Škoda apbraukāja gandrīz visu Latgali, iepazinās ar lauku cilvēkiem, kas vēlāk tēloti viņa literārajos darbos.

Dienests

1943
Latviešu leģions
Iedalīts kara ziņotāju vienībā.

Apcietinājums

1945
Zedelgema
Būdams Latviešu leģionā, ticis ievainots un nokļuvis Beļģijā karagūstekņu nometnē.