Ervīns Tīrumnieks

Ervīns Tīrumnieks (1908) – literāts, dzejnieks. Autora biogrāfiskie dati nav saglabājušies. Periodikā publicējis recenzijas par dzejoļu krājumiem, tēlojumus un rakstus par literatūras vēsturi. Publicējies galvenokārt Zemgales periodiskajos izdevumos "Auces Vēstnesis", "Bauskas Avīze", "Dobeles Balss", "Dobeles Vēstnesis" un "Latviešu Avīzes". Sarakstījis dzejoļu krājums "Neatrastam draugam" ("Jelgavas Ziņas", 1931) un "Zilās ēnas" (Valters un Rapa, 1934), kā arī jaunatnes lugu trīs cēlienos "Atgriešanās" (autora izdevums, 1933), kuras mērķis bijis jaunatnē rosināt zemniecisku patriotismu. Sarakstījis brošūru "Aktīvie nacionālisti" (L.A.N.S., 1930), kurā apcerēta biedrības "Latvijas sargi" izveidošanas nepieciešamību un tās nacionāli patriotisko uzdevumu nozīmi valsts dzīvē un jaunatnes audzināšanā. Grāmatā "Liel-Vircavas novads" ("Jelgavas Ziņas", 1937) aprakstīta Lielvircavas pagasta, muižas, draudzes, skolu un organizāciju vēsture.

Dzimšanas laiks/vieta

05.11.1908

Personiska informācija

1934: oficiāli mainījis savu uzvārdu uz Tīrumnieks.

Profesionālā darbība

1927: pirmā publikācija – dzeju kopa laikrakstā "Jelgavas Ziņas" (ar pseidonīmu Tīrumnieks Ervīns).

Dzeja
1931: dzejoļu krājums "Neatrastam draugam" ("Jelgavas Ziņas").
1934: dzejoļu krājums "Zilās ēnas" (Valters un Rapa).

Dramaturģija
1933: jaunatnes lugu trīs cēlienos "Atgriešanās" (autora izdevums).

Dzimtais vārds

Akermanis

Pseidonīms

Ak., Erv.

Papildu vārdi

Žanis

Dzīvesvieta

Darbavieta

1930–1932
Laikraksts "Latviešu Avīzes" (1822–1915)
Jelgava
Bijis laikraksta "Latviešu Avīzes" redakcijas loceklis.