Ernests Rolavs

02.03.1874 – 18.08.1907

Dzimšanas laiks/vieta

02.03.1874

Miršanas laiks/vieta

18.08.1907
Grobiņa
Nošauts netālu no Grobiņas.

Personiska informācija

Rolavs Ernests Ulrihs (1874. 2.III Krotes pag. Miku mājās - 1907. 18.VIII netālu no Grobiņas, apbed. Limbiķu kapos) - revolucionārs, publicists.
Dz. rentnieka ģim. Māc. pagastsk., pilsētas skolā, beidzis Nikolaja ģimn. Liepājā (1895). ģimn. laikā iepazinies ar sociāldemokrātu idejām, kopā ar J.Jansonu (Braunu), F.Roziņu darbojies skolnieku pulciņā. No 1895 stud. tieslietas Maskavā, piedalījies latv. studentu marksistu pulciņā, taču drīz apcietināts, 1899 pārvests uz Jelgavu, kur veselības stāvokļa dēļ atbrīvots, policijas uzraudzībā dzīv. vecāku mājās. Drīz emigr. uz Londonu, strād. pie Ļ.Tolstoja darbu izdevēja V. Čutkova. Vēlāk devies uz Cīrihi studēt tieslietas un turpināt rev. darbību, organizējis nelegālās preses iesūtīšanu Krievijā, vairākkārt darot to pats. 1901, pārejot robežu, arestēts, 1902 notiesāts un izsūtīts uz Turuhansku, no kurienes 1903 bēdzis caur Maskavu uz Cīrihi. 1904 izdevumā "Proletāriets" (Londonā) public. aprakstus "Sibīrijas postaža" (1. nr.), "Iz tāliem austrumiem" (2/3, 5/6); publicējies arī sociāldemokrātu presē. Saasinoties idejiskajām pretrunām ar sociāldemokrātiem, nostājies eseru un sociāldemokrātu sav. pozīcijās. 1905 atgriezies Ljā un piedalījies rev. notikumos, 1906 caur Somiju emigr. uz Cīrihi, kur turpinājis studijas un sācis rakstīt apc. "Kā izauga Baltijas revolūcija" (nepab., grām. izd. pēc nāves - 1, 1908). 1907 devies uz Odesu kārtot valsts eksāmenus, tur ticis arestēts. Neatvedot līdz Liepājai, bēgot nošauts.
R.Briedis

Izglītība

mācījiesKrotes pagastsk.

–1895
mācījiesbeidzis Nikolaja ģimn. Liepājā

1895
studējis stud. tieslietas Maskavā

Apglabāts