Erna Kornēlija Murevska

1 bilde

25.06.1902 – 16.05.1927

Erna Murevska (1902 – 1928?) – skolotāja un literāte. Dzimusi zemnieku ģimenē, beigusi Rīgas pilsētas 3. vidusskolu, kur darbojusies LKJS pulciņā "Cilpa". Pēc skolotāju sagatavošanas kursu beigšanas strādājusi Vasku pamatskolā Taurkalnē. Neilgi studējusi LU. Par revolucionāru darbību apcietināta. Izbraukusi uz PSRS, kur strādājusi par skolotāju. Mirusi no tuberkulozes. Dzejoļus publicējusi žurnālos "Darbs un Maize" un "Domas". Nedaudzie publicējumi liecina par nerealizētu liriķes talantu.

Dzimšanas laiks/vieta

25.06.1902
Stelpe

Miršanas laiks/vieta

16.05.1927
Pleskava

Personiska informācija

Dzimusi zemnieku ģimenē.
1920: beigusi Rīgas pilsētas 3. vidusskolu, kur darbojusies LKJS pulciņā "Cilpa".
Pēc skolotāju sagatavošanas kursu beigšanas strādājusi Vasku pamatskolā Taurkalnē.
1920: sarīkojumā Rainim pasniegusi savu dzejoļu burtnīcu (ps. Guna), tās ietekmē tapis Raiņa dzejolis "Savāda meitene".
1923: neilgi studējusi Latvijas Universitātē.
Par revolucionāru darbību apcietināta.
Izbraukusi uz PSRS, kur strādājusi par skolotāju.
Mirusi no tuberkulozes.

Profesionālā darbība

1921: pirmā publikācija – dzejolis "Un tomēr" žurnālā "Nākošie" (2. nr.).
Dzejoļus publicējusi žurnālos "Darbs un Maize" un "Domas".

Citātu galerija

"Atskaņota panta formā smeldzīgā intonācijā slavināta dzīvība. Nedaudzie publicējumi liecina par nerealizēto liriķes talantu."

Broņislavs Tabūns. Latviešu rakstniecība biogrāfijās. R.: Zināte, 2003.

"Erna Murevska bija cilvēks ar jūtīgu dvēseli, dziļām taisnīguma un skaistuma alkām. Dzejoļus viņa sāka rakstīt, jau mācīdamās vidusskolā. 1920. gadā, kad Rainis bija atgriezies no trimdas, kādā sarīkojumā viņa tam pasniedza savus dzejoļus, kas bija parakstīti ai pseidonīmu Guna, Atbildē Rainis uzrakstīja dzejoli "Savāda meitene". Ernas Murevskas dzejoļi lielāko tiesu palikuši rokrakstos un gājuši bojā. Lasītājam pieejami vienīgi tie, kuri publicēti periodikā, no kuriem labākie ievietoti revolucionārās pagrīdes dzejas antoloģijā "No nakts uz rītu". Dzejniecei bija paraša savus dzejoļus pārrakstīt un uzdāvināt tuvākajiem draugiem. Var jau gadīties, ka no šīm burtnīcām kāda vēl kaut kur saglabājusies. Vienu tādu cieši pierakstītu bloknotu pirms aizbraukšanas no Latvijas viņa uzdāvināja arī man, taču tas aizgāja bojā Lielā Tēvijas kara laikā. Ernas Murevskas dzeja bija diezgan vienkārša, dziļi izjusta un tēlaina. Revolucionārā doma netika skaļi deklarēta, bet tā izrietēja no satura būtības."

Andrejs Balodis. Erna Murevska. Literatūra un Māksla, Nr.25 (24.06.1972)

Pseidonīms

Guna

Apcietinājums

Vairākkārt apcietināta par revolucionāru darbību.

Izglītība

1920
Rīgas 3. vidusskola
Krišjāņa Valdemāra iela 2, Rīga

1920
Rīga
Beigusi skolotāju sagatavošanas kursus.

1923
Latvijas Universitāte
Rīga
Neilgu laiku studējusi Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultātē.

Darbavieta

1920–1923
Taurkalna Vasku pamatskola
Taurkalne
Skolotāja.

1924–1927
Pleskava
Pleskavas P. Stučkas septiņgadīgā skola. Skolotāja.

Emigrē

1924
Krievija