Emma Stegere

1 bilde

25.11.1898 – 03.01.1996

Emma Stegere(1898–1996) – skolotāja, literāte. Strādājusi dažādās skolās Limbažos, bijusi Limbažu draudzes kora un svētdienas skolas vadītāja, ērģelniece. Vadījusi skolēnu literāro pulciņu "Agrie putni". Pirmā publikācija – tēlojums "Nāve" žurnālā "Mūžīgās Ilgās" 1922. gadā. Rakstījusi galvenokārt reliģiska satura dzejoļus, nelielus prozas darbus, rakstus par bērnu audzināšanu. Manuskriptā palikuši tēlojumi "Atmiņu kvēle" (sarakstīts 1917), atmiņas par dzejniekiem, māksliniekiem "Neparastie un dīvainie cilvēki", "Mans mūžs" (abi 1968), dzejoļu krājums "Elpa" (1980), apceres par dzīvi "Sāp, ļoti, ļoti sāp!" (1985).

Dzimšanas laiks/vieta

25.11.1898
"Svillas"
Dzimusi bijušā Nabes pagasta (mūsdienās Limbažu pagasts) "Svillās".

Miršanas laiks/vieta

03.01.1996
Limbaži

Personiska informācija

Dzimusi laukstrādnieka ģimenē.
1904: kopā ar vecākiem pārcēlusies uz Limbažiem.
1912: beigusi Limbažu pilsētas elementārskolu, kā eksterne izturējusi pārbaudījumus skolotājas tiesību iegūšanai.
1916: strādājusi par skolotāju praktikanti Limbažu pilsētas elementārskolā.
1917: strādājusi par skolotāju Koku pagastskolā.
1921: beigusi Valmieras skolotāju sagatavošanas kursus.
1923: beigusi latviešu valodas u.c. kursus Rīgā.
1917–1951: strādājusi par skolotāju Limbažu 1. pamatskolā.
Vairāk nekā 20 gadu bijusi Limbažu draudzes kora un svētdienas skolas vadītāja, ērģelniece.
Vadījusi skolēnu literāro pulciņu "Agrie putni".
1952–54: bijusi skolotāja vietas aizstājēja Limbažu pilsētas un Limbažu ciema skolās.

Profesionālā darbība

1922: pirmā publikācija – tēlojums "Nāve" žurnālā "Mūžīgās Ilgās" (9. nr.).
Manuskriptā palikuši tēlojumi "Atmiņu kvēle" (sarakstīti 1917. gadā), atmiņas par dzejniekiem, māksliniekiem "Neparastie un dīvainie cilvēki", "Mans mūžs" (abi sarakstīti 1968. gadā), dzejoļu krājumi "Elpa", "Dažas atziņas audzināšanā" (abi sarakstīti 1980. gadā), apceres par dzīvi "Sāp, ļoti, ļoti sāp!" (sarakstīts 1985. gadā).

Saiknes

Alfreds Stegers - Brālis

Izglītība

–1912
Limbažu pilsētas elementārskola
Limbaži
1912. gadā beigusi Limbažu pilsētas elementārskolu, kā eksterne izturējusi pārbaudījumus skolotājas tiesību iegūšanai.

–1921
Valmiera
Beigusi Valmieras skolotāju sagatavošanas kursus.

–1923
Rīga
Beigusi latviešu valodas u.c. kursus.

Dzīvesvieta

1904
Limbaži
1904. gadā kopā ar vecākiem pārcēlusies uz Limbažiem.

Darbavieta

1916
Limbažu pilsētas elementārskola
Limbaži
Skolotāja–praktikante

1917–1951
Limbažu pamatskola
Limbaži
Skolotāja

Apglabāts

13.01.1996
Limbažu pilsētas kapi