Emma Andersone

3 bildes

09.06.1900 – 11.04.1992

Emma Andersone (1900–1992) –literatūrvēsturniece, skolotāja, literatūras metodiķe. Vairāku literatūras hrestomātiju un mācību grāmatu ("Latviešu folklora", "Pirmie raksti latviešu valodā" u. c.) autore. Marksistiski vērtējusi literatūras procesu un parādības. Periodikā publicējusi rakstus par literatūru un literatūras metodikas jautājumiem. Pētījusi Raiņa daiļradi – par šo tēmu noslēguma darbs Latvijas Universitātē, filoloģijas zinātņu kandidāta grāda disertācija, monogrāfija "Raiņa dzeja". Strādājusi Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Vēstures institūtā. Institūta izdevumu – "Latvijas PSR vēsture" (2–3) un "Latviešu strēlnieku vēsture (1915–1920)" līdzautore, grāmatas "Sarkanais strēlnieks latviešu literatūrā. 1917–1940" autore.

Dzimšanas laiks/vieta

09.06.1900
Skulte

Miršanas laiks/vieta

11.04.1992
Rīga

Personiska informācija

Dzimusi Skultē Jāņa un Marijas (dzimusi Pūpols) Andersonu ģimenē.

Profesionālā darbība

1945, 1. marts: pirmā literatūrvēsturiskā publikācija – "Dmitrijs Furmanovs – jaunatnes audzinātājs" žurnālā "Padomju Latvijas Skola".
1958: disertācijas autoreferāts filoloģijas zinātņu kandidāta grāda iegūšanai "Dzejoļu krājums "Gals un sākums" Raiņa lirikas attīstībā".

Sastādīto literatūras hrestomātiju pirmizdevumi

1945: "Dzimtenes literatūra" (hrestomātijas 6., 7. klasei).
1946: "Literatūras hrestomātija" (hrestomātijas 8., 9., 10. un 11. klasei).
1947: "Literatūras hrestomātija 12. klasei".
1952: "Literatūras hrestomātija 5. klasei (kopā ar Veru Niedra, E. Siliņu u. c.).
1952: "Literatūras hrestomātija 6. klasei" (kopā ar E. Siliņu, Veru Niedru).
1952: "Literatūras hrestomātija 7. klasei (kopā ar Veru Niedru, A. Sermuli).
1952: "Literatūras hrestomātija 8. klasei" ( kopā ar Helgu Grasi, N. Asari u. c.).
1953: "Literatūras hrestomātija 9. klasei" (kopā ar N. Asare, Helgu Grasi).
1953: "Literatūras hrestomātija 11. klasei" (kopā ar N. Asare, Helgu Grasi).
1956: "Literatūras hrestomātija 10. klasei" (kopā ar N. Asare, Helgu Grasi).
1955–1959: "Latviešu literatūras vēsture" (viena no autorēm; mācību grāmata vidusskolai Mirdzas Gailes un Helgas Grases redakcijā).

Mācību grāmatas un līdzekļi literatūrā

1949: "Latviešu folklora" (8. klasei).
1949: "Pirmie raksti latviešu valodā: XIX gs. pirmā puse, XIX gs. 60.–80. gadi" (8. klasei).
1949: "XIX gs. 90.gadi un XX gs. sākums (Veidenbaums, Aspazija, Blaumanis, Plūdonis, Brigadere)" (9. klasei).
1949: "XX gs. pirmie gadu desmiti (Rainis, L. Paegle, E. Birznieks-Upītis)" (10. klasei).
1950: "Latviešu padomju literatūra, 1" (Andrejs Upīts) (10. klasei).

Zinātniski darbi

1953–1959: "Latvijas PSR vēsture" (2–3) līdzautore.
1963: "Sarkanais strēlnieks latviešu literatūrā. 1917–1940".
1968: "Raiņa dzeja".
1970: "Latviešu strēlnieku vēsture (1915–1920)" (LPSR Valsts prēmija 1977) līdzautore.

Citi darbi

1972: stāsts "Reālisti".

Dzimtais vārds

Emma Marija Andersone

Dzīvesvieta

Skultes pagasts
"Jaunpriedītes"

1929
Tilta iela 11, Rīga

1930
Stokholmas iela 10, Rīga

Izglītība

1909–1914
Skultes draudzes skola
Skulte
Skultes pagastskola un draudzesskola

1918–1919
Pēterupes vidusskola
Saulkrasti

01.09.1919–11.06.1921
Rīgas pilsētas 4. vidusskola
Gaiziņa iela 3, Rīga
Komercnodaļas klase

1921–1934
Latvijas Universitāte
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Filoloģijas un filozofijas fakultātes Baltu filoloģijas nodaļa. Slimības dēļ studējusi ar pārtraukumu – no 1921. gada 17. oktobra līdz 1926. gada 15. janvārim. 1931. gadā studijas turpinājusi. 1934. gada novembrī studijas beigusi.Studiju darbs "Sieviete Raiņa darbos".

1950
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Andreja Upīša Valodas un literatūras institūts
Latvijas Zinātņu akadēmija
Filoloģijas zinātņu kandidāta grāds

Darbavieta

1934–1940
Daugavpils 1. ģimnāzija
Ģimnāzijas iela 32, Daugavpils
Skolotāja

1940–1941
Latvijas PSR Izglītības ministrijas Pedagoģiskais kabinets
Rīga
Metodiķe

1944–1948
Latvijas PSR Skolotāju kvalifikācijas celšanas institūts
Rīga
Latviešu valodas un literatūras katedras vadītāja un metodiķe

1948–1951
Žurnāls "Padomju Latvijas Skola"
Rīga
Redaktore

1951–1965
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Vēstures institūts
Latvijas Zinātņu akadēmija
Zinātniskā līdzstrādniece

Apglabāts

Rīgas Pirmie Meža kapi