Emīls Fross

1 bilde

04.03.1904 – 24.05.1943

Dzimšanas laiks/vieta

04.03.1904
Nīgrande
Dzimis Nīgrandes pagasta "Elkos".

Miršanas laiks/vieta

24.05.1943

Personiska informācija

FROSS Emīls (īst.v. Fricis Emīls Rozenbahs; 1904.4.III Nīgrandes pag. Elkos - 1943.24.V PSRS) - dzejnieks, literatūrkritiķis, tulkotājs.
Dz. amatnieka ģim. Māc. Velēnas draudzes sk. (1917-20), Jelgavas ped. sk. (1921-23), Liepājas 1. ģimn. (1924-26). Stud. LU Tautsaimn. un tiesību zinātņu fak. (1926-28). Darbojies LKP legālajās org-jās; žurn. "Darba Jaunatnes Ceļš" līdzstrādnieks (1927-28), kasieris un pārdevējs grām. veikalā "Daile un darbs" (1928-29).
Pirmās publikācijas - I. Ērenburga dzejoļa "Mūsu bērnu bērni reiz brīnīsies..." tulkojums un oriģināldzejolis "Ceļā" laikr. "Sociāldemokrāts" 1924.6.I un 16.I. Atdzejojis A. Ahmatovas, B. Brehta, N. Tihonova, Ē. Veinerta darbus, rakstījis dzejoļus, recenz. par Raiņa, K. Zariņa, J. Plauža, A. Griguļa u.c. aut. darbiem, uz marks. estētiku balstītus literatūrteorētiskus rakstus (žurn. "Latvju Grāmata", "Kreisā Fronte", "Tribīne" u.c.). Sar. pirmo grām. par L. Laicena daiļradi - "Linards Laicens" (1928). 1930 emigrējis uz PSRS. Strād. PSRS Tirdzn. pārstāvniecībā Berlīnē. 1932.g. beigās pārcēlies uz Maskavu: strād. žurn. "Celtne" red. (1932-34), no 1934 latv. t-ra "Skatuve" lit. daļas vadītājs. Public. partijiskus rakstus par dram., t-ra, lit. meistarības jautājumiem, par A. Kurciju, J. Sudrabkalnu, A. Upīti, A. Beliju, G. Hauptmani, Ē. Veinertu u.c. Tulk. latviešu val. F. Volfa "Zemnieks Becs" (t-rī 1934), K. Goldoni lugu "Jocīgs gadījums" (t-rī 1936). PSRS RS biedrs. 1936.11.X arestēts. Reabilitēts pēc nāves. - Ps.: Fro.
Izd. izlase "Ceļš" (1975; lit.).
L. Ancītis V. [u.c.] Emīla Frosa dzīve un darbs // Fross E. Ceļš. R., 1975; Ancītis V. Faktu un atziņu mozaīka par Emīlu Frosu // Karogs, 1979, 3.
B. Gudriķe

Pseidonīms

Fro

Izglītība

1917–1920
mācījiesmācījies Velēnas draudzes skolā

1921–1923
mācījiesmācījies Jelgavas pedagoģiskajā skolā

1924–1926
Liepājas Valsts 1. ģimnāzija
Ausekļa iela 9, Liepāja

1926–1928
Latvijas Universitāte
Nepabeigtas studijas Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātē; studiju virziens: ekonomika.