Elga Serova

2 bildes

07.04.1928 – 02.11.1998

Elga Serova (1928–1998) – medmāsa un literāte. 1960. un 70. gados publicējusi tēlojumus un stāstus laikrakstos "Cīņa", "Komunārs", žurnālā "Veselība". Romāna "Pirmās dienas zīmogs" (1996) autore.

Dzimšanas laiks/vieta

07.04.1928

Miršanas laiks/vieta

02.11.1998
Dobele

Personiska informācija

Strādājusi par lietvedi Madonas rajona izpildkomitejā, milicijā, bibliotēkā. Lielāko dzīves daļu strādājusi par anestēzijas māsu Dobeles rajona slimnīcā.

Profesionālā darbība

1946: pirmā publikācija laikraksta "Padomju Jaunatne" literārajā pielikumā.
1966–76: publicējusi tēlojumus un stāstus laikrakstos "Cīņa", "Komunārs", žurnālā "Veselība".
Kopš 1993: atsākusi publicēties. Publikācijas laikrakstos "Zemgale", "Lauku Avīze", "Izglītība un Kultūra", "Neatkarīgā Rīta Avīze",žurnālā "Karogs".
1994: romāns "Tilti bez margām" publicēts žurnālā "Karogs" (guvis ievērību pirmajā "Karoga" romānu konkursā).

Romāns

1996: Pirmās dienas zīmogs (Karogs)

Citātu galerija

PAR ROMĀNU "PIRMĀS DIENAS ZĪMOGS" (KAROGS, 1996)

"Romāns veltīts kādai visai raksturīgai mūsdienu ģimenei, kura optimistiski un aktīvi cīnās ar visām mūsu ikdienai raksturīgajām problēmām. Romānā ir ļoti spēcīgi iedzīvināti tie mirkļi, kas ļauj izprast šīs ģimenes spēka avotus. Spilgti un pārliecinoši iezīmējas attiecības kādā slimnīcā, kur mūžu nostrādājusi šarmantā vecmāmuļa Velga. Visai raksturīgi ir jauniņās Izas pārdzīvojumi, meklējot darbu un mēģinot izprast, kas ir mīlestība un kādus pienākumus tā uzliek. Romānā atradīsim visas mūsdienu reālijas, sākot ar pensionāra pusbada maizi un beidzot ar braucieniem peļņā uz ārzemēm; te ir aizvadīto gadu salīdzinoši drošā, bet nožēlojamā dzīve un baismā 1949. gada 25. marta nakts. Tomēr neliekas, ka lasām jau zināmo."

Jugāne, Vija. Neatkarīgā Rīta Avīze, Nr.104 (04.05.1996)

Pseidonīms

Vaivarāja