Egīls Kalme

1 bilde

16.08.1909 – 13.02.1983

Rakstnieks un gleznotājs Egils Kalme (1909-1983) dzimis Sarkaņu pagastā. Sarakstījis 4 romānus latviešu valodā, divus no tiem publicējis arī angļu valodā: "Brīvības ēnā" (In the shadow of Freedom), "Starp divām jāņugunīm" (Between Two Midsummer Nights), "Pret straumi" (1980) un "Pasaules vējos" (1981). Sarakstījis arī divas lugas. Parallēli rakstniecībai Egils Kalme bija aktīvs arī tēlotājmākslas laukā. Viņam bijušas vairākas patstāvīgas izstādes; viņš arī piedalījies grupu izstādēs kā ar gleznām, tā mākslas fotogrāfijām. Viņš bija Ņujorkas Daugavas Vanagu mākslas sekcijas biedrs. Egila Kalmes gleznieciskais stils pēdējos gados robežojās ar abstrakciju, un viņa iezīmīgākie darbi bija kūsājošas kustības raksturoti, it kā dabas spēku un parādību ierosināti, šķietami brīvi, bet kontrolēti akrila krāsu plūdinājumi.

Dzimšanas laiks/vieta

16.08.1909
Sarkaņu pagasts

Miršanas laiks/vieta

13.02.1983
Ņujorka

Personiska informācija

Dzimis kalpu ģimenē, pēc Latvijas neatkarības iegūšanas tēva, kā brīvības cīnītājam piešķirti 10 hektāru zemes un viņš uzcēlis māju.

Līdzās rakstniecībai un glezniecībai bijušas arī muzikālas dotības, Latvijā spēlējis Vefa orķestrī un dažādās kapelās.

1951: izceļoja uz ASV, Ņujorku, kur strādājis par apkopēju un krāsotāju, bet vakaros mācījies koledžā un nodarbojās ar gleznošanu un rakstīšanu.

Profesionālā darbība

Literatūrai pievērsies jau skolas gados, kad mācījies Rīgā Valsts technikumā. Vēlāk uz rakstīšanu rosinājis rakstnieks Viktors Eglītis un studijas docenta Jāņa Alberta Jansona un Zentas Mauriņas semināros. lestājies arī Mākslas akadēmijā.Literārā darbība
1933: pirmās dzejas nolasītas radiofonā.Literārie darbi

1946: luga "Tikšanās".
1950: luga "Zelts".
1951: romāns "Devītais vilnis".
1967: romāns "Starp divām Jāņu naktīm" (1980: jaunā redakcijā ar nosaukumu "Pret straumi").
1981: autobiogrāfiskais romāns "Pasaules vējos".
1985: romāns "Brīvības ēnā" (angļu valodā 1979).

Lugu iestudējumi
1945: lugas "Zelts" iestudējums Zēdelhemas nometnes dramatiskajā kopā.
1946: lugas "Ielu muzikants" iestudējums Grosenbrodes (Vācija) dramatiskajā kopā.
1946: lugas "Tikšanās" iestudējums Grosenbrodes dramatiskajā kopā.
1946: lugas "Zelts" iestudējums Grosenbrodes dramatiskajā kopā.

Darbojies kā literāts un gleznotājs, piedalīdamies arī mākslas izstādēm.

Citātu galerija"Pasaules vējos" (1981)

"Ja pirmā nodaļa mūs iepazīstina ar autora bērnību, skolas gadiem un personīgo dzīvi, tad romāna vidus posmā, izstaigājot ar viņu kopā kara gaitas, ieraugām tās grūtības, pazemojumus un vilšanos, ko izcieta visi mūsu leģionāri. Egils Kalme karā visu laiku raksta piezīmes. [..] Grāmatas pēdējā daļā autors pastāsta par savām dzīves gaitām Amerikā. Bez rakstniecības viņš turpina kalpot arī savai otrai mūzai glezniecībai. Dzīvo Ņujorkā, kur sarīkojis arī vairākas izstādes."

Kalniņš, Nikolajs. Egils Kalme "Pasaules vējos". Treji Vārti, Nr. 88, 1982.

"Šajā grāmatā labi atklājas autora personība: tās ir dabas dots talants, kam ir gan muzikālas, gan literāras, gan gleznotāja dotības. Visās šajās jomās viņš, protams, ir autodidakts. [..] nav pasargāts no salkana sentimentālisma savu talantu izpaudumā. Kur vien varējis, tur Kalme savas zināšanas allaž centies papildināt un talantus izkopt. [..] viņa daiļrades vislielākā nozīme ir leģionāru gaitu un likteņu dokumentējumam kara izskaņā. Tas Kalmem izdevies ļoti iespaidīgi. Viņa darbi ir vēsturiskās patiesības atklājēji, tie vēsturiskās izziņas materiāli. [..] Iespaidīgs ir Kalmes dokumentālais vēstījums, kas balstīts paša pieredzētajā un par ko rakstīts nebūt nav tik daudz - par leģionāru likteņiem pēc Otrā pasaules kara Austrumvācijas bēgļu ceļos."

Lūse, Dace. Egils Kalme. Lūse, Dace. Latviešu trimdas proza. Rīga: Jumava, 2000, 88., 90. lpp.

Dzimtais vārds

Jānis Ozoliņš

Izglītība

Rīgas Valsts tehnikums
Krišjāņa Valdemāra iela 1C, Rīga

Ņujorka
Mācījies Ņujorkas pilsētas koledžā.

1942–1944
Latvijas Mākslas akadēmija
Kalpaka bulvāris 13, Rīga
Studējis glezniecību.

Apcietinājums

Zedelgema
Gūstā.

Dalība organizācijās

Darbavieta

1934–1944
Valsts elektrotehniskā fabrika
Brīvības gatve 214, Rīga
Konstruktors.

Dzīvesvieta

1946–1949
Grosenbrode
Dzīvoja latviešu bēgļu nometnē.

1949–1950
Eitīne
Dzīvoja latviešu bēgļu nometnē; pārcēlās no Grosenbrodes.

1951–1981
Ņujorka

Apglabāts

02.1983
Apbedīts Ketskilas latviešu Brāļu kapos.