Edīte Zūzena

Lomas: tulkotāja

12.10.1914 – 04.09.2004

Dzimšanas laiks/vieta

12.10.1914

Miršanas laiks/vieta

04.09.2004

Personiska informācija

ZŪZENA Edīte (arī Edīte Metuzāla-Zuzena, Edīte Zuzena, dz. Metuzāla, prec. Kalmiņa, vēlāk Zūzena; dzimusi 1914.12.X Cīrihē, Šveicē, mirusi 2004.4.IX Dauphinā, Manitobā, Kanādā) - tulkotāja.
Dz. mākslinieka Eduarda Metuzāla (1889-1978) ģim. No 1920 dzīv. Ljā. Māc. Rīgas pils. 6. vācu pamatskolā. Beigusi Rīgas skolotāju institūtu (1934). Strād. par skolotāju Rīgā (17., 44., 36. psk.). 1944 emigr. uz Vāciju, 1945 pārcēlusies uz Šveici, 1949 izceļojusi uz Kanādu, no 1950 saimniekojusi savā fermā. Rakstījusi par lit. (A. Čaks u.c.), īpaši par tulkošanas jaut., no 1971 izdevumos "Jaunā Gaita", "LaRAs Lapa", "Zari" u.c., arī Šveices laikr. "Der Bund". Z. vācu val. atdzejotie latv. dzejnieku (V. Beševicas, B. Bičoles, A. Čaka, Ā. Elksnes, A. Ivaskas, G. Saliņa, O. Vēcieša, I. Ziedoņa) darbi izd. grām. "Lettische Lyrik" (1983). Z. nodarbojusies arī ar latv. tdz. tulkošanas problēmām vācu valodā. Sakārtojusi grām. par Rīgas un Cēsu skolotāju inst. "Atmiņu gaismā" (1990).
M. Daneberga

Nodarbes

Izglītība

–1934
studējisbeidz Rīgas skolotāju institūtu

mācījiesRīgas pils. 6. vācu pamatskolā