Edīte Sondoviča

Profesionālā darbība

1972. gadā bija Latvijas sarkano strēlnieku muzeja masu darba nodaļas vadītāja.