Dzidra Vārdaune

3 bildes

Literatūrzinātniece Dzidra Vārdaune (1928) rakstījusi par dzeju, teātri un dramaturģiju.

Dzimšanas laiks/vieta

06.06.1928
Rīga

Personiska informācija

Dzimusi dzelzceļa ierēdņa ģimenē.

Profesionālā darbība

1959: pirmā publikācija – raksts "Alfrēds Videnieks Raskoļņikova lomā" almanahā "Teātris un dzīve" (3. sējumā).
1967–1968: Publicējusi šķirkļus par latviešu rakstniekiem izdevumā "Latvijas PSR mazā enciklopēdija" (1.-2. sējums).
1972: filoloģijas zinātņu kandidāte.
1973: nozīmīgs pētījums – monogrāfija "Traģēdijas žanrs latviešu literatūrā", kurā risinātas žanra attīstības, traģiskā varoņa un konflikta problēmas.
1992: filoloģijas doktore.

Publicējusi portretrakstus par Andreju Eglīti, Āriju Elksni, Māri Čaklo, Māru Misiņu, Māru Zālīti, Jāni Jurkānu un Gunāru Priedi, rakstus par dialogu un monologu Raiņa dzejas drāmā un Mārtiņa Zīverta drāmā, kā arī par Anšlava Eglīša esejām un Andreja Eglīša dzeju. Presē publicējusi rakstus par teātri, dzeju un dramaturģiju.

Izglītība

1943
Gulbīša pamatskola
Jaungulbene

1948
Madonas 1. vidusskola
Madona

1957
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Rīga
Vēstures un Filoloģijas fakultāte. Latviešu valodas un literatūras nodaļa.

Darbavieta

1953–1954
Rīga
Kultūras ministrijaVecākā inspektore

1957–1991
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Andreja Upīša Valodas un literatūras institūts
Latvijas Zinātņu akadēmija
Zinātniskā līdzstrādniece

1991–1994
Latvijas Zinātņu akadēmijas Literatūras, folkloras un mākslas institūts
Latvijas Zinātņu akadēmija
Zinātniskā līdzstrādniece

1994–2000
LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts
Latvijas Zinātņu akadēmija
Vadošā pētniece