Dzidra Bļodene

Profesionālā darbība

1972. gadā bija Lielvārdes pilsētciema kultūras komisijas priekšsēdētāja.