Dekters

2 bildes

27.12.1901 – 29.06.1963

Dekters (1901–1963) – rakstnieks un garīdznieks. Mācījies
Rēzeknes tirdzniecības skolā (1916–1919) un Rīgas garīgajā seminārā (1921–1926),
studējis LU Katoļu teoloģijas fakultātē. Pildījis garīdznieka pienākumus Latvijas
un ASV katoļu draudzēs. Sarakstījis kultūrvēsturiski vērtīgu lugu "Kōzas"
(1958) un romānu "Dorvu cīma ļaudis" (1970).

Dzimšanas laiks/vieta

27.12.1901
"Dekteri"

Miršanas laiks/vieta

29.06.1963
Ņujorka

Personiska informācija

Dzimis zemnieku Meikula un Emilijas Švagru ģimenē.

Profesionālā darbība

Rakstniecībai pievērsies trimdā. Pirmais izdotais darbs bija
"Kōzas" (1958), kurā atspoguļotas Latgales kāzu tradīcijas.

Pirmā publikācija bija lielapjoma romāns "Darvu cīma ļaudis", kura
pirmā daļa tika iespiesta žurnāla "Dzeive" 34. numurā (01.01.1959.). Pēc
Dektera nāves 1970. gadā romāns tika iespiests grāmatā. Romānā autors atspoguļo
darvas ieguvēju ciema un to iedzīvotāju dzīvi sākot no 19. gs. beigām līdz
otrajam pasaules karam. Par ciema un romāna tēlu prototipu ir kalpojis Dekteru
ciems un tā iedzīvotāji.


Proza
1970: Darvu cīma ļaudis


Drāma
1958: Kōzas

Citātu galerija

"Secinājums – trimdā dzīvojušais priesteris un literāts
Donats Myurinīks (Dekters) savā mākslinieciski neviendabīgajā, bet etnogrāfiski
nozīmīgajā romānā "Dorvu cīma ļaudis" sniedzis daudz vairāk
kultūrvēsturiskā materiāla par Latgali 19. gs. beigās un 20. gs. sākumā, nekā
visi krievu administrācijas arhīvu daudzie kvintāli (agrākā mēra vienība – 100 kg).
Ar savu darbu Dekters netieši apliecina, ka Latgales ļaužu dzīve, kaut
materiāli nabadzīga, tradicionālo kultūras formu un centienu ziņā bija visai bagāta
un daudzveidīga."


Zeile, Pēteris. Latgales kultūras vēsture. Rēzekne: Latgales kultūras centra izdevniecība, 2006, 359. lpp.
"Sirsnīgā rakstura no vienkāršības dēļ, prelāts
Mūrnieks bija iecienīts nevien visplašākās katoļu aprindās, bet arī ārpus tām."


Miris prelāts D. Mūrnieks. Laiks, Nr.53, 03.07.1963.

Dzimtais vārds

Donats Mūrnieks

Papildu vārdi

Myurnīks

Izglītība

Darbavieta

Amerikas Savienotās Valstis
Priesteris Sv. Franciskas draudzē Bronksā, Ņujorkas latviešu katoļu draudzes un Filadelfijas latviešu katoļu draudzes aprūpētājs

1926
Leiksna
Draudzes vikārs

1927–1931
Rīga
Sv. Franciska draudzes vikārs un skolu kapelāns

1931–1934
Ludviki
Ļudvikovas draudzes prāvests

1934–1944
Subate
Subates draudzes prāvests, apkalpo Aknīsti, Neretu un Gārseni

1945–1949
Vācija
Romas pāvesta nacionālā delegāta sekretārs

1949–1951
Austrija
Latviešu katoļu garīgās aprūpes vadītājs Vācijā un Austrijā

1962
Romas pāvesta galma prelāts

Dalība organizācijās

Latvijas katoļu jaunatnes biedrība
Dibinātājs

Amerikas Savienotās Valstis
Latviešu kara invalīdu apvienības biedrs

Emigrē

1944
Vācija

1951
Amerikas Savienotās Valstis

Apglabāts

03.07.1963
Longailenda
Apglabāts Kārļa katoļu kapos

Apbalvojumi

Atzinības krusts
V šķira
1938