Dāvids Salmiņš

2 bildes

17.01.1873 – 1947

Dāvids Salmiņš (1873–1947) – literāts, žurnālists un skolotājs. Laikrakstu "Daugavas Vārds" un "Latgales Ziņas" redaktors, laikraksta "Daugavpils Ziņas" vadītājs. Rakstījis stāstus un tēlojumus, kuros atklāta latviešu kolonistu dzīve Krievijā.

Dzimšanas laiks/vieta

17.01.1873
Asares pagasts
Dzimis Asares pagasta Baltrukos lauksaimnieka ģimenē.

Miršanas laiks/vieta

1947

Profesionālā darbība

1890: pirmā publikācija – dzejolis "Rudzu puķītes" laikrakstā "Latviešu avīzes".
Sākot ar 1923: periodiskajos izdevumos "Jaunatnes Dzīve", "Svētdienas Rīts", "Pret Sauli", "Jaunā Balss", "Balss" publicēti stāsti un tēlojumi, reliģiskā dzeja. Periodikā rakstījis arī par jaunatnes izglītību, ētiku, morāli, par tautas augstskolu dibināšanu, saimniecisko dzīvi un dārzkopības jautājumiem.

Grāmatas
1911: "Agrie lecekļi".
1913: "Puķu dārziņš" (K. Ukstiņa apgāds).

Stāstu un tēlojumu krājumi

1925: "Aiz ciema sētas".
1927: "Tālos ciemos".


Lugas
1926: divcēlienu bērnu luga "Pie ratiņa" (J. Zariņa spiestuve).

Izglītība

Ilūkste
Mācījies vācu elementārskolā Ilūkstē.

Darbavieta

1901
Latvija
Strādājis par skolotāju. Skolotāja tiesības ieguvis, darbojies Lašu, Biržu Muižgales, Ogres, Budbergas un citās skolās, kā arī vairākus gadus latviešu kolonijās Mogiļevas un Novgorodas guberņās Krievijā.

1926–1927
Laikraksts "Daugavas Vārds" (1926–1928)
Daugavpils
Redaktors.

1927
Laikraksts "Daugavas Vārds" (1926–1928)
Daugavpils
Provinces laikraksta "Daugavas Vārds" redaktors un vadītājs.

1928
Laikraksts "Latgales Ziņas" (1928–1934)
Latgale
Strādājis par redakcijas locekli.

Apglabāts

1947
Lašu kapi
Apbedīts Eglaines pagasta Lašu kapsētā.