Broņislavs Valpitrs

1 bilde

24.03.1899 – 14.12.1976

Broņislavs Valpitrs (arī Vaļpitrs, Valpītrs; 1899–1976) – katoļu garīdznieks, publicists, lugu autors. Būdams žurnāla "Sauleite" redaktors (1928-33), rūpējies, lai šis izdevums kļūtu par palīgu skolu un lauku jaunatnes reliģisko, ētisko un estētisko uzskatu veidošanā. Publicējis daudz rakstu. Darbu "Kas tī tādi ir babtisti?" (1928), "Mozais goreigu dzismu krōjums" (1929, 1933), "Lyugšonas apostoleiba" (1930), "Goreogas vodūņs Viļānu draudzes lūceklim" (1934) autors. Nozīmīgākais ieguldījums rakstniecībā ir lugas: "Patentēts inteligents" (1929), "Inteligentais bezdarbnīks" (1936), "Asneigais zvārsts" (1931); žurnālā "Sauleite" publicētas komēdijas "Čigōni" (1928, 8-9), "Movšas ekzamens" (1928, 12), "Kur valnam līta gryta, tur jys bōbu syuta" (1932, 1-3), "Jāru slimeiba" (1933, 5-7). Lugas galvenokārt ir nepretenciozas sadzīves komēdijas ar ne visai augstu māksliniecisko līmeni. Tās bija ļoti populāras un daudz iestudētas uz pašdarbības skatuvēm.

Dzimšanas laiks/vieta

24.03.1899
Pilskalnes pagasts
Dzimis Pilskalnes pagasta Lauros.

Miršanas laiks/vieta

14.12.1976
Viļāni

Personiska informācija

1915: iestājies Mogiļovas arhidiecēzes garīgajā seminārā.
1920: beidzis Viļņas garīgo semināru.
1921: ordinēts par priesteri. Teikt sprediķus varējis latviešu, lietuviešu, poļu un baltkrievu valodā, pārvaldījis arī vācu, franču un itāļu valodu. 
1921-23: strādājis par skolu kapelānu Krāslavā. 
1926: beidzis Kauņas Vītauta Dižā universitātes Teloģijas fakultāti ar teoloģijas doktora grādu. 
1926-37: bijis Viļānu draudzes vikārs, pēc tam prāvests, mariāņu klostera priekšnieks.
1936-38: bijis skolu kapelāns. 
1938-40: bijis LU Romas katoļu teoloģijas fakultātes profesors.
1940-44 un 1947-48: bijis Rīgas garīgā semināra profesors.
1940-47: bijis Lamiņu un Tukuma draudzes prāvests. 
1948. 9.XII: arestēts, notiesāts ar brīvības atņemšanu uz 25 gadiem. 
1956: atbrīvots no ieslodzījuma. 
1956-59: bijis prāvests Talsu un Laucienes draudzē.
1959-65: bijis prāvests Ventspils draudzē.
1965-76: bijis prāvests Auces draudzē.
1991: reabilitēts. 

Profesionālā darbība

1928: pirmā atrastā publikācija – raksts "Jaunōtne – gora olgōdži" žurnālā "Sauleite" (3. nr.).
1928-33: būdams žurnāla "Sauleite" redaktors, rūpējies, lai šis izdevums kļūtu par palīgu skolu un lauku jaunatnes reliģisko, ētisko un estētisko uzskatu veidošanā. 

 DARBI

1928: "Kas tī tādi ir babtisti?" 
1929: "Mozais goreigu dzismu krōjums" (atkārtots izdevums 1933)
1930: "Lyugšonas apostoleiba" 
1934: "Goreogas vodūņs Viļānu draudzes lūceklim" (1934).

LUGAS


1929: "Patentēts inteligents" (komēdija)
1931: "Asneigais zvārsts" (drāma)
1936: "Inteligentais bezdarbnīks" (komēdija) 

Pseidonīms

Tōlivaļds

Izglītība

–1915
Mogiļeva
Mācījies Mogiļovas arhidiecēzes garīgajā seminārā.

–1920
Viļņas Katoļu garīgais seminārs
Viļņa

–1926
Kauņa
Mācījies doktorantūrā Kauņas Vītauta Dižā universitātē Teloģijas fakultātē. Ieguvis teoloģijas doktora grādu.

Dalība organizācijās

Latvijas katoļu jaunatnes biedrība
Ieņēma valdes locekļa amatu un bija biedrības kapelāns.

Darbavieta

1921–1923
Krāslava
Skolu kapelāns Krāslavā.

1926–1937
Viļāni
Viļānu draudzes vikārs, pēc tam prāvests, mariāņu klostera priekšnieks.

1928–1933
Žurnāls "Sauleite"
Rēzekne
Redaktors.

1936–1938
Skolu kapelāns.

1938–1940
Latvijas Universitāte
Rīga
Romas katoļu teoloģijas fakultātes profesors.

1940–1944
Rīgas Garīgais seminārs
Profesors.

1940–1947
Lamiņi
Lamiņu draudzes prāvests.

1940–1947
Tukums
Tukuma draudzes prāvests.

1947–1948
Rīgas Garīgais seminārs
Profesors.

1956–1959
Talsi
Talsu draudzes prāvests.

1956–1959
Lauciene
Laucienes draudzes prāvests.

1959–1965
Ventspils
Ventspils draudzes prāvests.

1965–1976
Auce
Auces draudzes prāvests.

Apcietinājums

09.12.1948–1956
Arestēts, notiesāts ar brīvības atņemšanu uz 25 gadiem. 

Apglabāts

Viļāni