Bērtulis Blumbahs

1857 – 1894

Dzimšanas laiks/vieta

1857

Miršanas laiks/vieta

1894
Lībagi

Personiska informācija

BLUMBAHS Bērtulis (arī Bērtulis Blaumbahs; 1857 Lībagu pag. Beltēs - 1894 turpat, apbed. Slaparu kapos) - skolotājs un dzejnieks.
Dz. saimnieka ģim. Māc. Stendes pagastsk. un Talsu apr. sk., kā eksternis beidzis Irlavas skolotāju semināru. Trīs g. strād. par palīgskolotāju Laidzē, īsu laiku - Ventspils baptistu sk., tad slimības dēļ darbu atstājis. Pirmie dzejoļi public. laikr. "Latviešu Avīzes" 1880.31.XII/1881.12.I. Krājumā "Līgas vēsts" (1884) izmisuma, sāpju, traģisma pilna mīlas dzeja. Rel. dzeja ietverta krāj. "Dvēseles balss" (1885). Žurnālā "Rota" 1885 (25. nr.) public. mākslinieciski neizstrādāts "Oriģinālstāsts".
L. Vācietis K. Pirmā Talsu dzejnieka piemiņai // Talsu Balss, 1935, 4., 18.I.
I. Rubule

Papildu vārdi

Blaumbahs

Izglītība

mācījiesmācījies Stendes pagastskolā

mācījiesmācījies Talsu apriņķa skolā

Irlavas skolotāju seminārs
Bētiņa iela
Beidzis Irlavas skolotāju semināru kā eksternis.

Apglabāts

Slaparu kapi