Bernhards Kasars

2 bildes

22.09.1905 – 25.10.1981

Bernhards Kasars (1905–1981) – literāts un vikārs. Mācījies Vitrupes pamatskolā, Limbažu ģimnāzijā, studējis Rīgas Skolotāju institūtā (1922–1928), LU Teoloģijas fakultātē (1928–1938), paralēli strādājot par skolotāju. 1938. gadā ordinēts par Sēlpils prāvesta iecirkņa vikāru. 1942–1944 bijis vikārs Celminieku-Pampāļu draudzē. Pirmie dzejoļi periodikā publicēti jaunatnes žurnālā "Cīrulītis" (1934). Dzejoļi apkopoti krājumā "Sapnis smiltājā" (1933). Rakstījis arī sarežģītās dzejas formās – saglabājušies 5 sonetu vainagi. No 1945. gada skolotājs Rīgā, 1951. gadā apcietināts, notiesāts uz 10 gadiem labošanas darbu nometnēs, nosūtīts uz Vorkutu. Pēc atgriešanās no apcietinājuma bija darbvedis un zīmēšanas skolotājs Rīgas 36. vidusskolā (1956–1966). Sarakstījis pasaku dzejā bērniem "Gudrais zēns" (1971), atmiņas par A. Skujiņu. Aktīvi iesaistījies folkloras vākšanā.

Dzimšanas laiks/vieta

22.09.1905
Piņķi

Miršanas laiks/vieta

25.10.1981
Rīga

Personiska informācija

Tēvs – Ādams, amatnieks. Sieva – Broņislava (dz. Guruka, 1918). Laulājušies 1936. gadā, laulība šķirta 1939. gadā. Dēls – Gunārs Gunts (1937).

Profesionālā darbība

1934: Pirmie dzejoļi periodikā publicēti jaunatnes žurnālā "Cīrulītis".
Rakstījis arī sarežģītās dzejas formās, par ko liecina pieci saglabājušies sonetu vainagi.
Rakstījis atmiņas par Austru Skujiņu.
Ar Kasara vārdiem vairākkārt Dziesmu svētku repertuārā skanējusi Jēkaba Mediņa dziesma "Tēvu zeme svētā, dārgā".

Citātu galerija

"Ne gados, bet mūsu bērnu dzejā jauni ir Bernhards Kasars (latviešu tautas pasaka "Gudrais zēns") un Augusts Smagars (dzejoji "Dzintras dziesmu kamoliņš"). B. Kasars "pārcēlis" tautas pasakas prozu saistītā dzejas valodā, un var šaubīties, vai vispār šādi pārcēlumi attaisnojami, ja autors pasaku nepārveido, nepadziļina utt. arī citādi, kā to savā laikā tik lieliski prata Vilis Plūdons. Jāatzīst, ka B. Kasars tiešām ar V. Plūdoni sacensties nav spējis, dažviet viņa frāze izskatās tīri kā iespīlēta dzejotas izteiksmes šaurajā mundierī. Taču ir pasakā arī savas itin veiksmīgas vietas, piemēram, pasakas nobeiguma epizode."

V. Ancītis. Mūsu bērnu literatūra un tās kritika. Karogs, Nr.4 (01.04.1972)

Izglītība

Vitrupes pamatskola
Vitrupe

Limbažu novada ģimnāzija
Rīgas iela 30, Limbaži

1922–1928
Rīgas Skolotāju institūts
Talsu iela 7A, Rīga

1928–1938
Latvijas Universitāte
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Pabeigtas studijas Teoloģijas fakultātē.

Dalība organizācijās

Darbavieta

1938
Sēlpils
Ordinēts par Sēlpils prāvesta iecirkņa vikāru

1942–1944
Celmenīki
Vikārs Celmenieku-Pampāļu draudzē.

1945–1951
Rīga
Skolotājs.

1956–1966
Rīgas 36. vidusskola
Aizkraukles iela 14, Rīga
darbvedis un zīmēšanas skolotājs

Apcietinājums

1951
Rīga

1951–1956
Vorkuta
notiesāts uz 10 gadiem labošanas darbu nometnēs

Apglabāts

Rīgas Pirmie Meža kapi