Benedikts Skrinda

2 bildes

22.02.1868 – 10.12.1947

Benedikts Skrinda (Skrynda) (1868–1947) – katoļu garīdznieks un literāts. No 1899. līdz 1903. gadam mācījies Pēterburgas Katoļu garīgajā seminārā, pēc beigšanas iesvētīts par priesteri. Benedikts Skrinda devis būtisku ieguldījumu latgaliešu reliģiskās literatūras attīstībā, publicējot reliģiska satura brošūras, kā arī pašsacerētas lūgšanas. Latgales kultūrvēstures dokumentēšanā nozīmīga ir viņa atmiņu grāmata par brāļa un garīdznieka Kazimira Skrindas dzīvi – "Atmiņas par Kazmeru Skrindu" (1936). Bija piederīgsmariāņu kongregācijai no 1924. gada līdz traģiskajai nāvei 1947. gadā, kad Viļānu mariāņu klosterī viņu noslepkavoja vietējās milicijas palīgs, kam Skrinda savulaik pasniedza ticības mācību.

Dzimšanas laiks/vieta

22.02.1868
Lielie Mukoni [uo]
Dzimis Līksnas (tag. Vaboles) pagasta Liepas Mukānu ciemā.

Miršanas laiks/vieta

10.12.1947
Viļāni
Benediktu Skrindu noslepkavoja Viļānu mariāņu klosterī kāds vietējās milicijas palīgs, kam Skrinda savulaik pasniedza ticības mācību.

Personiska informācija

Dzimis zemnieku ģimenē. Brāļi – garīdznieks Kazimirs Skrinda, dzejnieks Ontons Skrinda.

Būdams viens no lielās Skrindu ģimenes vecākajiem bērniem, bērnībā un agrā jaunībā palicis bez skolas izglītības. Apguvis mūrnieka amatu, palīdzējis skoloties jaunākajiem brāļiem. 

Profesionālā darbība

Pirmās publikācijas – raksti par reliģijas dzīves jautājumiem brāļa Kazimira Skrindas izdotajā laikrakstā "Dryva", lielākoties bez paraksta.
Starpkaru laikā publicējis reliģiska satura brošūras, pašsacerētas lūgšanas, kā arī brālim veltītu biogrāfiju "Atmiņas par Kazmeru Skrindu" (1936), kas satur vērtīgu kultūrvēsturisko materiālu par katoļticību Latgalē.

Grāmatas1920: "Jēzus kunga sirds mēness"1921: "Apdūmoj un izmeklej"1936: "Atmiņas par Kazmeru Skrindu"

Citātu galerija

"Benediktu Skrindu pazina visa Latgale kā dedzīgu Dieva Vārda sludinātāju. Ne tik vien viņa vadībai uzticētās draudzēs Bukmuižā, Jezupovā, Andrupienē, Balvos un beigās Viļānos viņu labprāt un ar patiku klausījās ticīgā tauta, bet arī kaimiņu draudzēs gan atlaidās, gan misijās viņš bija labi ieredzēts un augstā cieņā turēts kā garīgo pamācību devējs un sprediķotājs. Lai gan B. Skrinda nebija žurnālists, tomēr visu mūžu labprāt un čakli strādāja katoļu laikrakstos. Sevišķi daudz palīdzības viņš sniedza savam brālim "Drywas" redaktoram Mag. K. Skrindam, sagādādams tam īsus, tautai saprotamus rakstiņus un ziņas no dzimtenes. Tēvs B. Skrinda bija liels garīgās dzīves kopējs un dziļš askēts, tādēļ viņam tika uzticēta Sv. Franciska III ordeņa brālību vadība un arī atsevišķu priesteru rekolekciju ar garīgā sakopojuma dienu iekārtošana klusajos Viļānu klostera mūros. No tā paša apustuliskā gara izauga vairākas ļoti derīgas garīga satura grāmatas, ko iespieda Mag. K. Skrinda. Pie tādām iecienītām un Latgalē izplatītām grāmatām piederēja Sv. Ignata rekolekcijas un Jēzus Sirds mēneša apdomāšanas un citas. [..] Visa viņa dzīve bija veltīta Dieva godam un dvēseļu pestīšanai."

Bīskaps J. Rancāns. Miris tēvs Benedikts Skrinda, Marianu kongregācijas dibinātājs LatvijāDzimtenes Balss, Nr. 3, 1948, 1. marts, 12. lpp.

"Savu mūža darbu ab. B. Skrinda bija veltījis Marijāņu klostera noorganizēšanai un izveidošanai Viļānos. Abats Benedikts Skrinda ļoti rūpējās par garīgās un kultūras dzīves celšanu Latgalē. Ab. B. Skrindam bija apbrīnojamas dāvanas praktiskajā laukā: no sagruvušās bijušā klostera ēkas viņš izveidoja patīkamu celtni, izdaiļoja baznīcas iekšpusi, apkārtni un laukus." 

Konstantīns Počs. Abata Benedikta Skrindas, M.I.C., traģiskā nāveLaiks, Nr. 33, 1989, 26. apr., 5. lpp.

Saiknes

Kazimirs Skrinda - Brālis
Ontons Skrinda - Brālis

Dzīvesvieta

1899–1903
Sanktpēterburga

1903–1904
Omska

1905–1906
Sanktpēterburga

1907–1908
Naujenes pagasts

1909–1911
Ezernieki

1909–1911
Andzeļi

1911–1914
Andrupenes pagasts

1914–1923
Balvi

1923–1924
Marijampole

1924–1947
Viļāni

Izglītība

1899–1903
Pēterburgas Katoļu garīgais seminārs
Sanktpēterburga
Pēc garīgā semināra beigšanas 1903. gada 22. martā iesvētīts par priesteri.

1923–1924
Marijampoles mariāņu klosteris
Marijampole
Noviciāts.

Piemiņas vietas

07.09.1975
Rēzeknes katoļu kapi
Rēzeknes Miera ielas kapos uzstādīts tēlnieka Bērtuļa Buļa veidots piemineklis brāļiem Skrindām.

Muzeji

16.06.1996
Skrindu dzimtas muzejs
Vabale
1996. gada 28. martā dibināts Skrindu dzimtas muzejs; atklāts un iesvētīts 1996. gada 16. jūnijā.

Apglabāts

12.1947
Viļāni
Apglabāts Viļānu Sv. Erceņģeļa Miķeļa Romas katoļu baznīcas dārzā.

Apbalvojumi

Triju Zvaigžņu ordenis
Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks ar 1926. gada 16. novembra lēmumu.
IV šķira
1926