Baiba Rirdāne

1 bilde

Profesionālā darbība

Studējusi Londonas Sv. Mārtiņa mākslas skolā un darbojusies filmu industrijā kā dekorātore vai butafore.
Rakstījusi arī dzeju.

Saiknes

Nodarbes