Babete Blicava

2 bildes
Lomas: rakstniece

10.02.1919 – 30.09.1964

Babete Blicava (1919–1964) – rakstniece un režisore. Dzimusi Karvā. Izglītību ieguvusi baznīcas ģimnāzijā Rīgā, studējusi Lauksaimniecības akadēmijā Jelgavā un Latvijas Universitātes Filoloģijas un filozofijas fakultātē.Literāro jaunradi sākusi bēgļu nometņu laikā Vācijā un turpinājusi Austrālijā. Kopš 1949. gada dzīvoja Austrālijā – Pertā, vēlāk Adelaidē, rosīgi iesaistījās latviešu sabiedriskajā un kultūras dzīvē, darbojusies arī kā režisore. Savas paaudzes traģiku ierakstījusi romāna "Laimīgā paaudze" (1962) lappusēs. Bija sagatavojusi publicēšanai dzejas krājumu un strādāja pie stāstu un noveļu krājuma. Ieceres neīstenojās pāragrās nāves dēļ.

Dzimšanas laiks/vieta

10.02.1919
Karva

Miršanas laiks/vieta

30.09.1964
Adelaida

Personiska informācija

1943: apprecējusies ar basketbolistu Feliksu Blicavu.
Tēvs – Augusts Ringa.

Profesionālā darbība

LITERĀRĀ DARBĪBA

Literāro darbību sāka Vācijā.

1949: sarakstījusi viencēliena komēdiju "Antons ķezā".
1951: pabeigusi 4 cēlienu komēdiju "Derības".
Literāro jaunradi turpināja Austrālijā: publicējas latviešu trimdas periodikā ("Austrālijas Latvietis", "Universitas"), piedalās Austrālijas latviešu Rakstnieku dienās, Austrālijas latviešu Kultūras dienās. Par stāstu "Jokotāji" saņem Austrālijas preses kopas balvu.


LITERĀRIE DARBI

1962: "Laimīgā paaudze": romāns.
Publicēšanai bija sagatavots dzejas krājums, autore strādāja pie stāstu un noveļu krājuma. Ieceres neīstenojās pāragrās nāves dēļ.


REŽISORE (1950–1962)

Latviešu dramatiskajā kopā Pertā (Austrālija)
1951: Blicava, Babete. Antons ķezā
1951: Blaumanis, Rūdolfs. Skroderdienas Silmačos
1952: Auzāne, Lidija. Gleznotājs Otiņš
1952: Zīverts, Mārtiņš. Tīreļpurvs; pati spēlējusi Ingas lomu.
1952: Skujenieks, Emīls. Diriģents.

Latviešu teātrī Adelaidē
1953
: Brandons, Tomass. Čarlija krustmāte.
1954: Laidsars, E. Jaunais sākums.
1956: Šekspīrs, Viljams. Divpadsmitā nakts; pati spēlējusi arī Violas lomu.
1957: Eglītis, Anšlavs. Galma gleznotājs.
1957
: Eglītis, Anšlavs. Kazanovas mētelis.
1957: Rainis. Uguns un nakts.
1958: Deins, K. Granīts.
1958: Ābele, Kārlis. Pazaudētā Ofēlija.
1961: Lagerlefa, Selma. Gesta Berlings.

Tulkojusi Viljama Šekspīra lugu "Divpadsmitā nakts" Adelaides latviešu teātra vajadzībām.

Citātu galerija

PAR BABETI BLICAVU

"Babete Blicava piederēja mūsu literātu jaunākajai paaudzei. Viņa bija vienlīdz apdāvināta vairākās mākslas nozarēs. Ar lielu enerģiju darbojoties visos virzienos, viņa savu īsto ceļu īsajā darbības laikā vēl nevarēja atrast, lai sasniegtu meistarību, palika pusceļā."

Kukura, Lonija. Babetei Blicavai aizejot. Austrālijas Latvietis, 1964, 16. okt.

PAR ROMĀNU "Laimīgā paaudze" (1961)

"Romāns šķiet ar stipri autobiogrāfisku raksturu. Tā darbība risinās 1940./41. g. un pārbagāta notikumiem, ko nav izdevies samērīgi un mākslinieciski attēlot. Romāna sākumā rakstniece parāda labas raksturotājas spējas un īpatnēju, aukstu psiholoģiskā reālisma izteiksmi."

Kalve, Vītauts. Romāns nomācis stāstu un noveli. Latvija, 1962, 21. apr.


"Blicava romānā atklāj kādu daļu tās jaunatnes ieceru un sapņu, kas skolās gāja brīvās Latvijas pēdējos gados. Romānā tēlots arī pirmais boļševiku gads un laimīgās paaudzes saskaršanās ar vislielāko nelaimi."

Alks, Ojārs. Zaudējums literātu saimei. Latvija, 1964, 31. okt.

Nodarbes

Dzimtais vārds

Babete Ringa

Dalība organizācijās

Latviešu preses biedrība
Austrālija
Austrālijas kopas biedre.

1939
Studenšu korporācija "Dzintra"

Izglītība

1938
Rīga
1938: beigusi Latvijas ev.- lut. baznīcas ģimnāziju Rīgā.

1938–1942
Latvijas Universitāte
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Nepabeigtas studijas Filoloģijas un filozofijas fakultātē; studiju virzieni: lauksaimniecība un baltu filoloģija.

Emigrē

1944
Vācija

1949
Austrālija

Dzīvesvieta

1953–1964
Adelaida