Artūrs Voldemārs Bērziņš

1876 – 27.04.1914

Dzimšanas laiks/vieta

1876
Cēsis

Miršanas laiks/vieta

27.04.1914
Rīga

Personiska informācija

BĒRZIŅŠ Arturs Voldemārs (1876 Cēsīs - 1914.27.IV Rīgā, apbed. Cēsīs, Lejas
kapos) - rakstnieks, žurnālists.
Bijis burtlicis, tipogrāfijas vad. Cēsīs, 1910-12 izdevis laikr. "Cēsu Ziņas" (1911-12 redaktors). Dzīv. arī Pēterburgā u.c. Krievijā. Miris ar tuberkulozi. Ar ps. Mīles Vīrs public. darbus satīriskos un humor. izd.: "Zvārguļa Zobgala kalendārā", žurn. "Dadzis", "Gailis" u.c. Sar. maznozīmīgu dzejoļu krāj. "Dzimtenes kalnos. Dzimtenes lejās." (1898). Plašākais darbs - garais stāsts "Nātres un kokrozītes" (1910, pirmpublic. laikr. "Cēsu Ziņas" ar ps. Lukažs Ģelzis), kurā attēloti kāda latvieša piedzīvojumi Pēterburgā, stāstā izmantoti arī autobiogr. motīvi. - Cits ps.: Arturs.

Pseidonīms

Lūkass Ģelzis, Mīles Vīrs, Lukažs Ģelzis, Arturs

Apglabāts