Artūrs Duburs

2 bildes

05.03.1899 – 14.05.1973

Arturs Duburs (līdz 1940 Drekslers; 1899–1973) – grafiķis.

Dzimšanas laiks/vieta

05.03.1899
Pociems
Dzimis Pociema Dreimaņos.

Miršanas laiks/vieta

14.05.1973
Rīga

Personiska informācija

Līdz 1940: uzvārds – Drekslers

1. Pasaules kara laikā atradās bēgļu gaitās Krievijā; dzīvoja Tverā.

1921: atgriezās Latvijā.

Profesionālā darbība

Kopš 1930: piedalījās izstādēs.

Citātu galerija

PAR ARTŪRA DUBURA PROFESIONĀLO DARBĪBU

"Viņš ir krietns zīmētājs un labi iepazīst estampa tehnikas. Kad 1929. gadā augstskola pabeigta, mākslinieks ir pilnībā nobriedis grafikas meistars ar plašu tematisko diapazona. Jau studiju gados viņš uzsāk radoša mākslinieka darbību, galvenokārt pievēršoties lietiškās grafikas dažādām nozarēm. Viņš sagatavojis ārkārtīgi lielu skaitu tirdzniecības reklāmu- etiķetes, iesaiņojumus, tāpat grāmatu un preses izdevumu apdares, zīmējis visdažādākos metus. projektus, diplomus, adreses, plakātus. vērtszīmes utt. Ir maz tādu lietišķās grafikas nozaru, kurās Artūrs Duburs nebūtu strādājis. Tikai 1959. gadā viņš lietišķā grafika gaitas pārtrauc, turpmāko laiku veltot vienīgi stājgrafikai. Te meistars strādā vairākās tehnikās - asējumā, monotīpijā un linogriezumā. Artūra Dubura darbu tematika ietilpst figurālas kompozīcijas, žanra skati, ainavā. viņam ir arī daža laba ģīmetne. [..] Artūra Dubura mākslā ir maz pilnīgi jaunu meklējumu radošajā izteiksmē. Šai ziņā māksliniekam piemīt nenoliedzams konservatīvisms. Toties bagātīgi viņa darbos izjūtamā ne tikvien rūpīga, bet arī dziļi sirsnīga attieksme pret mākslu, augsta profesionālās prasmes kultūra."

Skulme, Jurģis. Grafikas meistaram Artūram Duburam 70 gadu. Rīgas Balss, 1969, 7. marts.

Saiknes

Rihards Zariņš - Pasniedzējs

Dzimtais vārds

Drekslers

Izglītība

Limbažu pilsētas skola
Limbaži

1916–1918
Sanktpēterburga
Mācījās Štiglica Centrālajā tehniskās zīmēšanas skolā.

1921–1929
Latvijas Mākslas akadēmija
Gogoļa iela 3, Rīga
Beidza Riharda Zariņa Grafikas meistardarbnīcu ar litogrāfiju "Čugunlietuvē".

Darbavieta

–1945
Rīgas 30. pamatskola
Rīga
Zīmēšanas un kaligrāfijas skolotājs.

1945
Rīga
No 1945: Tirdzniecības palātā darināja lietišķās grafikas darbus.