Arnolds Sildegs

2 bildes

10.01.1915 – 03.10.2003

Arnolds Sildegs (1915–2003) – mākslinieks, gleznotājs un redaktors. Ilggadējs žurnāla „Latvju Māksla" redaktors un aktīvs latviešu mākslas veicinātājs. Zīmējis dekorācijas latviešu teātrim Fišbahā, vēlāk latviešu teātrim Čikāgā. Dienišķais darbs iespiedgrafikas laukā rosināja darbā apgūtās tehniskās iemaņas un vismodernāko iekārtu izmantošanas iespējas Sildegu pamudināja sadarbībai ar ASV vidienes latviešu grāmatizdevējiem, veidojot grafiskās apdares Jāņa Veseļa, Jāņa Medeņa, Ādolfa Ersa, Jēkaba Janševska un Jāņa Širmaņa rakstu sējumiem, kā arī citām latviešu publikācijām.

Dzimšanas laiks/vieta

10.01.1915
Valka

Miršanas laiks/vieta

03.10.2003
Kalamazū

Personiska informācija

Agri zaudējis tēvu. Gleznot sācis 14 gadu vecumā, ierosmi gūstot pēc mākslinieku biedrības "Zaļā Vārna" viesošanās Valkā.

1942: apprecējies ar aktrisi Galliju (Helēnu) Kalniņu (1916–2010).

Profesionālā darbība

Trimdas gados Vācijā mākslinieks turpināja darbu mākslas jomā kā mākslas un mākslas vēstures skolotājs latviešu skolās Fišbachā un Minhenē, Starptautiskās mākslas skolas līdzdibinātājs.

1963: Kalamazū pirmā gleznu izstāde.

25 gadus bija žurnāla "Latvju Māksla" redaktors un izdevējs.

Trimdā piedalījies izstādēs ASV, Kanādā, Austrālijā u. c., kā arī ir daudzu latviešu trimdas grāmatu vāku un ilustrāciju autors, kā arī veidojis dekorācijas latviešu trimdas teātru vai teātru kopu izrādēm.
Lasījis lekcijas par latviešu mākslu. arī Rietummičiganas univeristātes latviešu programmas studentiem, latviešu vidsusskolā Gaŗezerā, 2x2 un 3x3 nometnēs vadījis mākslas ievirzes.
1956: noorganizēja latviešu lietišķās mākslas kustību ASV.
1960. un 1970. gados: Pasaules Brīvo Latviešu Apvienības (PBLA) un Amerikas Latviešu Apvienības Kultūras fonda referents latviešu lietišķ mākslā, un PBLA Kultūras fonda tēlotājas mākslas sekcijas vadītājs.
1976-1980: Latviešu institūta padomes loceklis.

Apbalvojumi un atzinības
1980:PLBA Kultūras fonda Goda balvu par sekmīgu žurnāla "Latvju Māksla" vadīšanu.
1985
: PBLA Kultūras fonda un Amerikas Latviešu Apvienības goda balva.
1996: Edgara Sūnas godalga.
1997: PBLA Latviešu Kultūras fonda atzinības raksts.
1999: PBLA Latviešu Kultūras fonda Krišjāņa Barona balva.
2000: Latvijas valsts Triju Zvaigžņu ordenis.

Citātu galerija

PAR ARNOLDA SILDEGA PROFESIONĀLO DARBĪBU

"Sildega daiļrades būtība nepārprotami izaugusi no latviešu glezniecības reālisma celma. Saskarē ar jauniem strāvojumiem Rietumpasaules mākslas apritē arī Sildegs ir sajutis sauksmi tos atbalsot savās gleznās, tomēr gūtās ierosmes pakļaujot dziļi iesakņotai mērenībai. Laika tecējumā viņš izveidojis savu – rokrakstā atraisītu, it kā saplākšņotu izteiksmes veidu. Viņa gleznas veido mirgojošu krāslaukumu saaudums harmoniskās toņu gammās ar impresionismā smeltu kolorīta dzidrumu un gaismas virmojumu. Gleznu tematika tradicionāla – portreti, klusās dabas, ainavas. Mākslinieka pieredze skatuves glezniecībā, liekas, ietekmējusi viņa pieeju ainavām, arī ūdeņu gleznām, kurās bieži izmanāma skatuviski sakāpināta, dramatizēta noskaņa. Krāsu tīkamība un gaismas akcenti raksturo viņa klusās dabas un puķu gleznojumus, kamēr portretos uzsvērts reālismā balstīts, bet sīkumots modeļa ārējā un iekšējā cilvēka raksturojums. Sildega gleznu kompozīcija izsvērta, kolorīts un izteiksmes veids ar uzsvērtām tīkamības nosliecēm un vēlmi atspoguļot optimistisku pasaules skatījumu. Arnolda Sildega gleznas atrodamas kā latviešu, tā amerikāņu privātkolekcijās. Atstātās gleznas pārvestas uz mākslas krātuvēm Latvijā, galvenām kārtām uz mākslinieka dzimto Valku."

Šturma, Eleonora. Arnolds Sildegs. Latvju Māksla, Nr. 26, 2006.

"Arnolda Sildega mākslas daiļrade ietver, gleznas, grafiku, ilustrācijas grāmatām un žurnāliem, scenogrāfiju, metus kapu pieminekļiem vairākiem latviešu komponistiem, māksliniekiem un latviešu kapu nodaļām, kā arī metus Kalamazū ev. lut. baznīcas dievnama altārim un iekštelpu izveidojumiem. Mākslinieka darbi izstādīti Latvijā, Vācijā, ASV un Austrālijā. Arnolds Sildegs ziedojis savus trimdas gadus, atbalstot latviešu māksliniekus un daiļamatniekus, veicinot arī jaunāko paaudžu iesaistīšanos kopējās latviešu mākslinieku organizācijās un piedalīšanos ikgadējos mākslinieku saietos. [..] Apdāvināts rakstnieks un mākslas zinātnieks Arnolds Sildegs bija līdzautors četrām latviešu lietiskās mākslas grāmatām, un 1975. gadā nodibināja žurnālu "Latvju Māksla", strādājot bez atalgojuma kā redaktors un mākslinieciskais iekārtotājs, ar izcilu redakcijas kollēģijas atbalstu. Trimdas latviešu saime augsti vērtējusi šo kvalitātīvo izdevumu, kas pat pārsniedza iecerēto mērķi kā „kopīgs rakstu un attēlu krājums plašajā pasaulē izkaisīto latviešu mākslinieku apzināšanai un apvienošanai". Žurnāls sniedzis plašu apskatu par trimdas māksliniekiem un izstādēm, piegriežot īpašu vērību jaunāko paaudžu mākslinieku darbiem. Kopš Latvijas neatkarības atgūšanas arvien vairāk Latvijas mākslinieku darbi ietverti žurnāla saturā, liecinot par tuvāku sadarbošanos starp trimdas un Latvijas māksliniekiem. "Latvju Māksla" ir neaizvietojams vēsturisks dokuments, kas ir Arnolda Sildega devums latviešu mākslas vēsturei."

Šēfere-Dzirne, Dace. Arnolds Sildegs mūžībā. Latvija Amerikā, Nr. 41, 2003, 18. okt.

Darbavieta

Fišbaha
Mākslas un mākslas vēstures skolotājs latviešu bēgļu skolā Fišbahā.

Minhene
Mākslas un mākslas vēstures skolotājs latviešu bēgļu skolā Minhenē.

1951–1961
Mičigana
Mācībspēks un mākslas studijas vadītājs Batlkrikas (Battle Creek, Michigan) mākslas centra gleznošanas nodaļā.

1962–1980
Kalamazū
Vizuālās komunikācijas mākslinieks (Allied Art and Photo Service, Inc.)

Dalība organizācijās

Amerikas latviešu mākslinieku apvienība
Amerikas Savienotās Valstis
Viens no apvienības dibināšanas iniciatoriem.

Izglītība

1938–1944
Latvijas Mākslas akadēmija
Kalpaka bulvāris 13, Rīga
Mācījies pie Konrāda Ubāna, Voldemāra Tones, Augusta Annusa, kā arī Jāņa Kuga monumentālās glezniecības meistardarbnīcā.

Emigrē

1944
Vācija
Devās bēgļu gaitās.

1950
Amerikas Savienotās Valstis

Ceļojums

08.07.1971–30.07.1971
Eiropa
Kopā ar dzīvesbiedri Helēnu iepazinās ar Francijas, Itālijas, Šveices un Austrijas mākslas krātuvēm.