Arnolds Serdants

15.07.1904 – 26.11.1980

Dzimšanas laiks/vieta

15.07.1904
Anna
Dzimis Annas pagastā.

Miršanas laiks/vieta

26.11.1980
Rīga

Personiska informācija

Serdants Arnolds (1904. 15.VII Annas pag. - 1980. 26.XI Rīgā) - literāts, publicists.
Beidzis Valkas vsk. un LU Dabaszinātņu fak. (1927). Kopš 1928 strād. ped. darbā - Rīgas Tautas augstsk., Raiņa vakara vsk. par direktoru (1940), Rīgas pils. Tautas izgl. nod. (1941, 1945-53), Rīgas skolotāju inst. un Rīgas ped. skolā. 1940 iecelts par Rīgas prefektu un Rīgas pils. milicijas pārvaldes priekšnieku. 2. pas. kara laikā evakuējies uz Urāliem, strād. par skolotāju Zlatousā, vēlāk iestājies latv. divīzijā. 1953-54 strād. Rīgā Dabas muzejā, no 1954 darbojies kinematogrāfijā, vadījis ideoliģisko darbu Rīgas kinostudijā.
Pirmā publikācija - grām. "Kā jāmācās. Rokas grāmata skolu jaunatnei" (1927). Sar. grām. "Mācīšanās tehnika" (1936); abos darbos, pamatojoties uz ārzemju zinātnieku pētījumiem un atzinumiem, izklāstīti skolēnu garīga darba praktiskas apguves pamatprincipi un metodes. Grām. "Nāve un nemirstība" (1929) un "Vai dvēsele ir nemirstīga?" (1960), balstoties uz materiālistisko pas. uzskatu un oponējot reliģijas pieejai šiem jautājumiem, secināts, ka līdz ar cilv. mirst arī dvēsele. Izd. grām.: "Plakāts un sienas avīze" (1933, pārstrādāts izd. 1940), "Cilvēki māņticības valgos" (1955), "Sadzīvei jaunas tradīcijas" (1958). 1928-34 gk. kreisajos period. izd. "Signāls", "Sociāldemokrāts", "Brīvdomātājs", arī "Strādnieku gada grāmatā" u.c. public. rakstus par strādnieku jaut., ārpusskolas izglītību, sportu, lauku t-riem u.c. Padomju preses izd. rakstījis par kino problēmām, ateismu u.c.
I.Rubule

Izglītība

mācījiesBeidzis Valkas vsk.

–1927
studējisbeidzis LU Dabaszinātņu fak.