Āris Joksts

Profesionālā darbība

1984–1992: publicējis dzeju un prozu periodikā (Oktobra Karogs; Liesma; Padomju Students; Literatūra un Māksla; Zvaigzne; Karogs; Avots; Atmoda Atpūtai) .