Antons Tullijs

1 bilde

01.05.1851 – 21.03.1909

Dzimšanas laiks/vieta

01.05.1851

Miršanas laiks/vieta

21.03.1909
Jaunjelgava

Personiska informācija

TULLIJS Antons (1851.1.V Veļķu pag. Žīguros - 1909.21.III Jaunjelgavā, apbed. Vecpiebalgas draudzes kapos) - skolotājs un literāts.
Māc. Vecpiebalgas draudzes sk., Varšavas evanģēliski luter. seminārā, no kura brīvdomības dēļ izslēgts. Pašmāc. ceļā ieguvis skolotāja tiesības. Strād. par skolotāju Vestienā, Raunā, Litenē, 1875-1907 Drustu draudzes skolā. 1906 Pēterburgā ieguvis vācu val. mājskolotāja tiesības. No 1907 vācu val. skolotājs A. Ozoliņa tirdzn. skolā Jaunjelgavā. Presē public. piecus dzejoļus (populārākais no tiem - "Neticīgais" laikr. "Baltijas Vēstnesis" 1873.25.VII), kas raduši ievērību ar savu prātniecisko ievirzi. Dzejoļi vairākkārt pārpublic. antoloģijās. Sar. aritmētikas, vēst., kr. un vācu val. mācību grām., grām. "Norvēģija" (1906), sast. krāj. "Mīklas, parunas un sakāmi vārdi" (1902). Tulk. latv. valodā stāstus.
L. Jannaus K. Dažas ziņas par dzejnieku Antonu Tulliju // Daugava, 1934, 3.
R. Briedis

Saiknes

Izglītība

citi izglītības veidipašmācības ceļā iegūst skolotāja tiesības

mācījiesVecpiebalgas draudzes skolā

mācījies seminārāizslēgts no semināra brīvdomības dēļmācījies Varšavas evanģēliski luteriskajā seminārā

1906
citi izglītības veidiieguvis vācu valodas skolotāja tiesības

Apglabāts