Ansis Kurmis

1 bilde

12.06.1887 – 26.01.1974

Ansis Kurmis (1887–1974) – jurists, skolotājs.

Dzimšanas laiks/vieta

12.06.1887
Zlēku pagasts
Dzimis Zlēku pagastā.

Miršanas laiks/vieta

26.01.1974
Stokholma

Personiska informācija

Dzimis laukstrādnieka ģimenē.
"Agri zaudējis vecākus, sāku strādāt kā cūku, govju, tad zirgu gans. Neaizmirstamas man atmiņas no pieguļas naktīm dziļajos Kurzemes mežos, kad smaržo plaukstošās lapas un dzied lakstīgalas." Latvju Vārds, Nr.20 (20.06.1957)

Beidzis Skolotāju semināru un kā eksterns ģimnāziju, devies uz Maskavu studēt tieslietas.
Pirmā pasaules kara laikā iesaukts armijā, kur uzdienējies līdz virsleitnantam.
Pēc Pirmā pasaules kara atgriezies Latvijā, studējis jurisprudenci Latvijas Universitātē.

Sieva Zelma Kurme, meita Guna Kurme-Erntsone.

Citātu galerija

Par Anša Kurmja personību

"Viss viņa mūžs ir tīri latviska cīņa pēc izglītības un gara gaismas. Viņa miermīlīgais un rosīgais raksturs uzskatāms kā viņa dzīves gaitu secinājums. Viņa senču dzīves vieta ir apgabals, kur straujā Abava ieplūst rāmajā Ventā. Tur, Zlēku pagastā, viņa senči gājuši savās zemes darba gaitās."
Pētersons, Ed. Mag. iur. Ansim Kurmim 70 gadi. Latvju Vārds, Nr.20 (20.06.1957)

Par grāmatu "Latvju augšāmcelšanās" (Rīga: Literatūra, 1936)

"Anša Kurmja "Latvju augšāmcelšanās" izsekota patstāvības idejas atbalsošanās mūsu rakstniecībā, sākot ar tautas burtniecību līdz pašiem pēdējiem laikiem. Šis darbs grib skubināt jaunatni cienīt tautas pagātni, vērīgi pētīt un iedziļināties tautas pārdzīvojumos un iecerēto mērķu sasniegšanas cīņās un ar mūsu labākajiem literātūras darbu iztirzājumiem radu. kā pakāpeniski izaugusi lielā augšāmcelšanās doma un kā viņā atbalsojušies katra laikmeta elpa un sirdspuksti. [..] A. Kurmja grāmata pelna ievērību īpaši ar dažiem jauniem atsevišķo posmu izskaidrojumiem mūsu rakstniecībā, kas ierosina pārdomāt, vai daža vieta literātūras vēsturē nebūtu revidējama, atmetot vecos, uztieptos, bet nemotivētos apgaismojumus."
Rabācs, Kārlis. Latvju augšāmcelšanās. Sējējs, Nr.7 (01.07.1936)

Saiknes

Guna Kurmis - Meita

Izglītība

–1914
Jelgavas vīriešu ģimnāzija
Akadēmijas iela 10, Jelgava
Beidzis kā eksterns.

Zlēkas
Mācījies Zlēku divklasīgajā ministrijas skolā.

1904–1909
Baltijas skolotāju seminārs
Kuldīga
Ieguvis skolotāja tiesības.

1914
Maskava
Līdztekus juridiskajām studijām mācās Čelpanova psiholoģiskajā institūtā.

1914
Maskavas Universitāte
Maskava
Studēja Juridiskajā fakultātē.

1917
Maskavas Universitāte
Maskava
Iestājies atkārtoti.

1920
Baku
Studējis Baku Politehniskā institūta Ekonomikas fakultātē.

1922–1926
Latvijas Universitāte
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Ar maģistra grādu pabeigtas studijas Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātē; studiju virziens: tieslietas un vēsture.

Darbavieta

Melluži
Skolotājs Mellužu valsts pirmmācības skolā.

1905
Ugāles Kalna pamatskola
Kalnu skola
Skolotājs.

1909–1910
Ādaži
Skolotājs Ādažu draudzes skolā.

1910–1911
Pļaviņu pagastskola
Pļaviņas
Skolotājs.

1921
Rīgas pilsētas 1. ģimnāzija
Rīga
Latviešu valodas skolotājs.

1926–1933
Rīgas apgabaltiesa
Rīga
Tiesu amatu kandidāts, kopš 1930: papildus miertiesnesis.

1933
Rīgas apgabaltiesa
Rīga
Loceklis.

1936–1940
Rīgas pilsētas 1. ģimnāzija
Rīga
Sabiedrisko zinātņu skolotājs.

1940–1944
Rīgas pilsētas Viļa Olava komercskola
Rīga
Skolotājs.

Dalība organizācijās

Emigrē

1944
Zviedrija
Devās bēgļu gaitās.