Anna Priedīte

Lomas: publiciste

23.04.1874 – 24.11.1941

Dzimšanas laiks/vieta

23.04.1874

Miršanas laiks/vieta

24.11.1941
Rīga

Personiska informācija

PRIEDĪTE Anna Marija Natālija (dz. Ulpe; 1874.23.IV Liezēres pag. Blāķaiņos - 1941.24.XI Rīgā, apbed. Meža kapos) - publiciste.
Dz. saimnieka ģim. Pēc pārcelšanās uz Rīgu strād. par kasieri un kantoristi. Jaunstrāvniece, Raiņa un Aspazijas paziņa, aktīvi darbojusies Pēterburgas Ārrīgas dziedāšanas b-bā, no 1894 publicējusies laikr. "Dienas Lapa", iesaistījusies polemikās par H. Zūdermaņa lugu "Gods", sieviešu izgl. u.c. jautājumiem, lasījusi referātus jaut. vakaros. Tulk. H. Zūdermaņa lugu "Tauriņu kauja". 1900 aizbraukusi uz Poliju, Ljā atgriezusies 20. gados. P. bijusi prototips Ennas (Aspazijas "Rudens lakstīgala") un Apiņu Ņinas (A.Upīša "Plaisa mākoņos") tēliem. - Ps.: Nīna, Nīna - rīdziniece.
L. Upītis J. Jaunstrāvniece Nīna // Raiņa gadagrāmata. 1977. R., 1977.
J. Zālītis

Nodarbes

Pseidonīms

Nīna rīdziniece

Apglabāts

Rīgas Pirmie Meža kapi