Anita Mileika

Lomas: dzejniece

Anita Mileika (1987) – dzejniece. Dzejoļu krājuma "Mūžīgā nepārtikusī stirna" (Reiga: Latgolys Studentu centrs, 2015) autore.

Dzimšanas laiks/vieta

1987
Asūnes pagasts

Profesionālā darbība

2008: pirmā publikācija – dzejkopas publikācija Literarās Akadēmijas izdotajā kopkrājumā "Toksiskā rasa". 

DZEJA

2015: Mūžīgā nepārtikusī stirna (Reiga: Latgolys Studentu centrs)


NOMINĀCIJAS

2015: debijas dzejas krājums nominēts žurnāla "Latvju Teksti" gadskārtējai balvai dzejā un atdzejā
2015: debijas dzejas krājums "mūžīgā nepārtikusī stirna" izvirzīts Ojāra Vācieša literārajai prēmijai dzejā
2015: debijas dzejas krājums "mūžīgā nepārtikusī stirna" nominēts Latvijas Literatūras gada balvai kategorijā "Debija"

Autore regulāri piedalās tekstu lasījumos kopā ar citiem latgaliešu autoriem.

Citātu galerija

"Ja aplūkojam Mileikas poētiku salīdzinājumā ar citu latviešu dzejnieku, īpaši dzejnieču, dzeju, redzam gan tās savdabību, gan kopīgo, kas rāda, ka viņas debija neapdzīvo vienīgi šaurāka reģionāla konteksta teritoriju. Citu pēdējos gados debitējušo autoru lokā Mileikas poētikai piemīt vairākas īpatnības, kas it kā iet pret straumi. Pirmkārt, viņas tekstos mazāks uzsvars likts uz mākslinieciskajiem izteiksmes līdzekļiem, tas ir, poētisko muskuļu izrādīšanu, lai gan brīžiem, teksta gaitā enerģētiskajam spriegumam pieaugot, arī valoda kļūst uzlādētāka. Atšķirībā, piemēram, no pagājuša gada spēcīgās Katrīnas Rudzītes debijas "Saulesizplūdums", Mileikas tēlainība tomēr nav tik blīva, un viņa to ekspluatē retāk, poētiskāku izteiksmes veidu mijot ar sarunvalodas elementiem. Šajā ziņā jaunākajā latviešu dzejā viņa ienes ikdienišķo – gan situācijās, gan valodā, no kā citi viņas kolēģi, šķiet, it kā kaunas. (..) šķiet, neviena Mileikas paaudzes dzejniece nav tik plaši izvērsusi sievietes un sievišķā portretējumu, turklāt vēl darīdama to tik skaudri. Te drīzāk nāktu prātā salīdzinājums ar Ingas Gailes "Miglu", lai gan dažādu sieviešu tēlu galerija te ir pat daudz plašāka, tās nereti rādot trešajā personā. Vēl jāmin Andras Manfeldes dzeja, kurā labi iederētos arī Mileikas lielākoties nelaimīgās varones. (..) līdz ar latgaliešu valodu dzejoļi kļūst īsāki, lakoniskāki, mazāk tēlaini. Un atšķirībā no iepriekš lasītajiem tie strādā, arī būdami apjomā pieticīgi. Lieta tāda, ka te sastopam atšķirīgu poētiku, kas izmanto vēl mazāk no tēlainas valodas iespējām, centrēdamās naratīvā."


Viguls, Arvis. Mileikas antoloģija. Satori, 14.07.2015.

Nodarbes

Dzīvesvieta

Rīga

Izglītība

Rēzeknes Augstskola
Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne
Ieguvusi bakalaura grādu filoloģijā.

Literārā Akadēmija

Apbalvojumi

Latgaliešu kultūras gada balva "Boņuks"
Balva piešķirta par spilgtāko debiju dzejā.
Spilgtākā debija literatūrā
2011

Latgaliešu kultūras gada balva "Boņuks"
Balva piešķirta par debijas dzejas krājumu "mūžīgā nepārtikusī stirna".
Labākais sniegums literatūrā
2015

Latvijas Literatūras gada balva
Spilgtākā debija
Nominants
2016