Andžs Vāveru

Lomas: literāts

Dzimšanas laiks/vieta

1754

Personiska informācija

VĀVERU Andžs (?-?).
Ilggadējs Apriķu draudzes priekšdziedātājs un ķesteris. Viena no viņa dziesmām, sacerēta pēc vācu ziņģes parauga, ievietota Neredzīgā Indriķa dziesmu krājumā (1806). Tajā pausts prieks par dzīvi zemnieka sētā, slavināts čaklums un prāts, kas līdzēs nonākt "debess līksmībā". Saglabājies arī uzraksts viņa mirušajai meitiņai, kas sacerēts pēc M. Stobes dzejoļa parauga.
R. Briedis

Profesionālā darbība

Saglabājies kapa uzraksts mirušajai meitiņai, kas sacerēts pēc M. Stobes dzejoļa parauga.

Nodarbes