Andrievs Ezergailis

1 bilde

10.12.1930 – 22.01.2022

Andrievs Ezergailis (1930–2022) – vēsturnieks, humanitāro zinātņu doktors, Latvijas Zinātņu akadēmijas ārzemju loceklis, apbalvots ar 4. šķiras Triju Zvaigžņu ordeni (2005). Pētījis sociālās un revolucionārās kustības Baltijā, pētnieciskie rezultāti atklāti grāmatās "The 1917 revolution in Latvia" ("1917. gadarevolūcija Latvijā", 1974), "The Latvian impact on the bolshevik revolution" ("Latviešu iespaids uz boļševiku revolūciju", 1983). Latvijā izdots pētījums "Esejas par 1917. gadu" (1991), sastādījis dokumentu krājumu "The Latvian Legion. Heroes, nazis or victims?" (1997), latviešu valodā "Latviešu leģions. Varoņi, nacisti vai upuri?" (1998). Daudz pētījis, rakstījis un aktualizējis holokausta problemātiku. 1996. gadā Latvijā publicēta grāmata "The Holocaust in Latvia. 1941–1944" (latviešu valodā "Holokausts vācu okupētajā Latvijā. 1941–1944", 1999), 2002. gadā iznāk Ezergaiļa rediģētais dokumentu krājums "Stockholm Documents: The German Occupation of Latvia, 1941–1945: What Did America Know?" 2005. gadā grāmata "Nazi / Soviet Disinformation about the Holocaust ir Latvia: Daugavas Vanagi: Who are they?" 2015. gadā Rīgā iznāk grāmata "Caur velna zobiem. 1941.–1945. Esejas un domas". Sakārtojis sievas Intas Ezergailes dzejas krājumu "Inta's poems I." (2005) un "Lapu agonija. Grāmata par Intu" (2012).

Dzimšanas laiks/vieta

10.12.1930
Rite

Miršanas laiks/vieta

22.01.2022

Personiska informācija

Dzimis Jēkabpils apriņķa piensaimnieku Jāņa Ezergaiļa un Bertas Ezergailes ģimenē.
1944: ar vecākiem un māsām dodas bēgļu gaitās. Apmetas Saksijā, Freiburgā.devies bēgļu gaitās uz Vāciju.
1949: izceļoja uz ASV.
1957: apprecējās ar Intu Miški.
1978: pirmoreiz apmeklēja Latviju, lasa lekcijas par Krievijas revolūcijas atspoguļojumu ASV.
1980: Otrā vizīte Latvijā. LPSR Zinātņu akadēmijā lasa lekciju ciklu par Rietumu historiogrāfijas atziņām par Ļeņinu, Trocki un Staļinu.
1986: Maijā pirmo reizi piesaka sevi kā holokausta pētnieku ar referātu Kas nogalināja Latvijas žīdus? 10. Baltijas studiju veicināšanas apvienības konferencē Viskonsinas universitātē.
1989: Trešais brauciens uz Latviju, strādā arhīvos un bibliotēkās.


Skat. mājas lapu: ezergailis - ANDRIEVS

Saiknes

Inta Ezergaile - Sieva

Nodarbes

Izglītība

Ansbaha
Mācījies Ansbahas Daugavas ģimnāzijā.

–1956
Mičigana
Beidzis Mičiganas valsts universitāti ar bakalaura grādu sociālajās zinātnēs.

1960
Ieguvis maģistra grādu vēsturē Ņujorksitijas universitātē par pētījumu Aģitācija Vidzemē un Kurzemē no 1860. līdz 1905. gadam.

1968
Kolumbijas universitāte
Ņujorka
Pēc mācībām doktorantūrā un promocijas darba izstrādes Boļševiku revolūcija Latvijā no marta līdz augustam 1917. gadā un aizstāvēšanas piešķirts vēstures doktora grāds.

Dalība organizācijās

Amerikas Savienotās Valstis
Amerikas vēsturnieku apvienība.

Amerikas Savienotās Valstis
Amerikas apvienības slāvu studiju veicināšanai biedrs.

1990
Latvijas Zinātņu akadēmija
Rīga
Ārzemju loceklis.

Emigrē

1944
Vācija
Devās bēgļu gaitās.

1949
Amerikas Savienotās Valstis
Izceļoja.

Darbavieta

1964
Itaka
Ņujorkas pavalsts Itakas koledžas mācībspēks, kopš 1971: profesors.

Apbalvojumi

Triju Zvaigžņu ordenis
Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks ar Ordeņa domes 2005. gada 12. oktobra lēmumu. Ordenis pasniegts 2006. gada 4. jūlijā Rīgas pilī.
IV šķira
2005

Latvijas Zinātņu akadēmijas Lielā medaļa
2012