Andrejs Veisbergs

Dzimšanas laiks/vieta

1960

Profesionālā darbībaTulkojumi latviešu un angļu valodā
1993: Grenlande. Kopenhāgena: Dānijas ārlietu ministrija.
1993: ASV Neatkarības Deklarācija. RPO, Vīne.
1993: ASV Konstitūcija. RPO, Vīne.
1994: ASV Politiskā iekārta. RPO, Vīne.
1997, atkārtoti un papildināti izdevumi 2003 un 2014: Bear’s Ears (Anthology of Latvian Literature). Helsinki 1997.; Rīga: LU,
2003; Rīga: Zinātne 2014.
2001, atkārtoti 2007: Aizvestie. Riga: LVA, Nordik, 2001, 2007
2007: The first deportations. Riga: LSA.

Apbalvojumi

LZA Jāņa Endzelīna balva
Balva piešķirta par monogrāfiju "Borrowed Phraseology in Latvian (17th-21st century)" un latviešu frazeoloģijai veltīto zinātnisko rakstu kopu.
2019