Andrejs Lapskalnu

Lomas: literāts

Dzimšanas laiks/vieta


Personiska informācija

LAPSKALNU Andrejs - literāts.
Biogr. ziņu trūkst. Lit. pazīstams no 1890 ar tulkojumiem laikr. "Dienas
Lapa" un "Mājas Viesis" pielikumā. Vēlāk public. diletant. oriģināldarbus dzejā un prozā, to vidū rom. "Jaunais mežkungs" (1893). Populārākais darbs -
dzejolis "Bēglis" ("Māte, es nākšu..", 1898), kas iekļauts E. Treimaņa-Zvārguļa sast. antol. "Jūtu pasaule" (1909) u.c. izdevumos.
J. Zālītis

Nodarbes