Andina

7 bildes

10.09.1903 – 15.02.1983

Andina (īstajā vārdā Emma Rozālija Prūse, 1903–1983) – dzejniece, publiciste, lietuviešu literatūras tulkotāja un popularizētāja. Dzejoļu krājuma "Upurtrauks" (1925) autore. Virkne dzejoļu iespiesti periodikā, galvenokārt laikrakstā "Latvis". Publicējusi populāras brošūras par ētiku un dzimumētiku, rediģējusi kalendāru "Sievietes gada grāmata". 1930. gados pievērsusies lietuviešu literatūras popularizēšanai, lietuviešu dzejas un publicistikas tulkojumiem, rakstījusi presē par lietuviešu kultūras aktualitātēm. Kordiriģenta un mūzikas pedagoga Hermaņa Prūša sieva.

Dzimšanas laiks/vieta

10.09.1903
Smiltene
Dzimusi Smiltenes Sautiņos.

Miršanas laiks/vieta

15.02.1983
Rīga

Personiska informācija

Dzimusi galdniekmeistara Jāņa Gailīša (dzimis 1866. gadā Raunas pagastā) ģimenē. Jānis Gailītis bijis augsti kvalificēts galdniekmeistars, braucis uz Pēterburgu un Maskavu gatavot mēbeles caram Nikolajam II.

Skolas gaitas uzsākusi Smiltenē.
1923–1927: mācījusies Malvīnes Vīgneres-Grīnbergas speciālajā dziedāšanas klasē. Paralēli apguvusi mūzikas teoriju pie prof. Jēkaba Graubiņa.
1933–1936: papildinājusi vokālās studijas iestudējot dziesmu ciklu.
Apguvusi arī gleznošanu pie gleznotāja Jāņa Šustera.
Kordiriģenta un mūzikas pedagoga Hermaņa Prūša sieva.
Pirms kara beigusi bibliotekāru kursus.

Literatūrā pazīstams arī Andīnas dēls Luijs Prūsis, kas publicējis galvenokārt satīriskus dzejoļus periodikā, sākot no 1950. gadu vidus.

Profesionālā darbība

Ģimnāzijas laikā rakstījusi dzejoļus ar pseidonīmu Aurora. Šos dzejoļus, kas saglabājušies rokrakstu kladītēs, izplatījusi tikai starp radiem un draugiem. Pirms laulībām publicējās arī ar vārdu Lita Gailīt. Vārds Lita radās no tā, ka tēvs viņas oficiālo vārdu Rozālija izrunāja kā Rozalita, saīsinot – Lita. Vēlāk visus publicētos darbus parakstījusi ar pseidonīmu Andina. Pseidonīms radies no vārda "Andiņi", ar kuru viņa pirmoreiz sastapusies Ēdolē (ap 1922. gadu) un, būdama valodniece, izpētījusi, ka tas cēlies no sena skandināvu vārda "anda", kas nozīmē gars.
1923: pirmā publikācija – dzejolis "Vijoles skaņas" laikrakstā "Latvis" (14.10.) 
1926–28: izdoti 3 Andinas rediģēti kalendāra "Sievietes gada grāmata" gadagājumi. Tajos publicēti arī Aspazijas, Annas Brigaderes, Elīnas Zālītes darbi.

1930. gados: pievērsusies lietuviešu dzejas un publicistikas tulkojumiem, rakstījusi presē par lietuviešu kultūras aktualitātēm. Drīz pēc V. Mīkolaiša–Putina romāna "Altāru ēnā" publicēšanas (lietuviski 1933. gadā) pārtulkojusi to latviešu valodā. Saduroties divu izdevniecību – "Valters un Rapa" un A. Kukura izdevniecības interesēm, romāna tulkojums netika izdots.
1936: sakārtojusi un atdzejojusi nelielu antoloģiju "Lietuvju lirika skolām".
No radioprogrammām redzams, ka viņa diezgan bieži uzstājusies ar priekšlasījumiem. Pārējā laikā viņa pasniegusi privātstundas mūzikā un dziedāšanā, organizēja koncertus, teātra un citas izrādes dažādās vietās.
Pēckara gados periodikā publicējusi dažus lietuviešu lirikas atdzejojumus, virkni recenziju un jubilejas rakstu, gatavojusi materiālu žurnāla "Karogs" nodaļai "Brāļu saimē", parakstīdamās ar vārdu Emma Prūse, pseidonīmu Andina vairs nelietojot.

DZEJA

1925: "Upurtrauks".

BROŠŪRAS PAR ĒTIKU UN DZIMUMĒTIKU

1924: "Vīriešu grēki"
1924: "Kas jāzina katrai sievietei?"
1925: "Kas jāievēro pie vīra izvēles?"
1925: "Ko sievietes grēko?"
1925: "Laimīgo laulību noslēpums"
1926: "Sieviete un daile"

Citātu galerija

"Viņai bija filoloģiska un muzikāla izglītība. Strādājusi viņa par mūzikas un valodu skolotāju, jaunībā arī koncertējusi. Būdama poliglote, viņa labi pazina ne vien latviešu, bet arī visas Eiropas literatūru. Divdesmitajos gados Andina bija visai populāra publiciste. Viņas raksti par ētikas, sevišķi dzimumētikas, jautājumiem parādījās gan presē, gan atsevišķās brošūrās. 1925. gadā iznāca Andīnas vienīgais dzejojkrājums "Upurtrauks". Daudz pūliņu Andīna ziedoja tulkojumiem un atdzejai, visvairāk no lietuviešu valodas."


Valdemārs Ancītis. Mirusi Andīna. Karogs, Nr. 5, 01.05.1983.

Saiknes

Hermanis Prūsis - Vīrs
Ilgaitis Prūsis - Dēls

Dzimtais vārds

Emma Rozālija Gailīte

Pseidonīms

Čāpiņu Ješka

Papildu vārdi

Emma Rozālija Prūse, Emma Prūse, Emma Lita Prūse

Izglītība

1919–1922
Pētera Dzeņa ģimnāzija
Rīga

1922–1929
M.Milleres privātā pamatskola un ģimnāzija
Rīga

1928
Rīgas Tautas konservatorija
Rīga
Beigusi operdziedātājas Dagmāras Tunces-Rozenbergas dziedāšanas klasi.

1929–1935
Latvijas Universitāte
Rīga
Filoloģijas un filozofijas fakultātes Baltu filoloģijas nodaļa

Darbavieta

1920–1923
Grīziņkalns
Strādniece liķieru fabrikā A/S "Wulfšmits" (fabrika atradās netālu no Grīziņkalna).

1923–1924
Laikraksts "Sikspārnis" (1922–1926)
Rīga
Korektore.

1933
Laikraksts "Latvija" (1922–1934)
Rīga
Žurnāliste līdzstrādniece.

1945–1946
Laikraksts "Brīvā Venta"
Ventspils
Korespondente instruktore.

1946–1950
Ventspils mūzikas vidusskola
Ventspils
Pedagoģe Ventspils Mūzikas vidusskolā, pasniedza dziedāšanu un itāļu valodu. Piedalījās koncertos kā soliste–izpildītāja.

1946–1950
Laikraksts "Cīņa"
Ārštata korespondente. Viņas ziņojumus izmantoja citu rakstu sagatavošanā neminot viņas vārdu.

1967–1969
Rīga
Rīgas pilsētas izpildkomitejas Dzīvokļu pārvaldes projektu tāmju grupā.

Apglabāts

Rīgas Pirmie Meža kapi
Andina apbedīta ar vārdu Emma Gailīte blakus savam vīram Hermanim Prūsim.