Alise Eka

1 bilde
Lomas: rakstniece

04.08.1920 – 04.08.1998

Alise Eka (1920–1998), rakstniece. Stāstu un pasaku krājumu "Pīpenes zied arī uz asfalta" (1969), "Soļi manā dārzā" (1974), "No dzīlēm pasmelties" (1981) autore. Prozā dominē ētiski un morāli izturēti varoņi, kas kritiskos dzīves brīžos neatkāpjas no savas iekšējās pārliecības; tēlojums ir uz robežas starp realitāti un fantāziju, literārās pasakas un stāsta žanru.

Dzimšanas laiks/vieta

04.08.1920
Rīga

Miršanas laiks/vieta

04.08.1998
Rīga

Personiska informācija

Dzimusi medicīnas darbinieces un galdnieka ģimenē.
Beigusi Rīgas 33. pamatskolu un A. Ašmanes mūzikas un ritmikas skolu.
Mācījusies V. Olava komercskolā. Pēdējā mācību gadā saslimusi ar poliomielītu un kļuva par invalīdi.

Profesionālā darbība

1958: pirmā publikācija – stāsts "Dzīve neapstājas" žurnālā "Padomju Latvijas Sieviete" (8.nr.).
1990: periodikā publicēts viens no mākslinieciski spilgtākajiem, psiholoģiski niansētākajiem stāstiem "Nakts viesis" (11. nr.).
Vairāki stāsti prēmēti literārajos konkursos.

Stāsti un pasakas
"Pīpenes zied arī uz asfalta" (1969)
"Soļi manā dārzā" (1974)
"No dzīlēm pasmelties" (1981)
"Sirds rasa" (1993)

Citātu galerija

"Alises Ekas prozā dominē ētiski un morāli izturēti varoņi, kas kritiskos dzīves brīžos neatkāpjas no savas iekšējās pārliecības; tēlojums ir uz robežas starp realitāti un fantāziju, literārās pasakas un stāsta žanru. Periodikā publicēts viens no Ekas mākslinieciski spilgtākajiem, psiholoģiski niansētākajiem stāstiem "Nakts viesis"."

Jānis Zālītis. Latviešu rakstniecība biogrāfijās. R.: Zinātne, 2003.Par krājumu "Soļi manā dārzā" (Liesma, 1974)
"Alises Ekas literārie varoņi nav apveltīti ar lielu fizisku spēku. Tie ir parasti, vienkārši cilvēki, mūsu laikabiedri, kam liels gribas spēks, nesaudzīga paškritika, augsta morāle, draudzīga attieksme pret citiem cilvēkiem. (..) prozas darbu personāžā nenoliedzama ētikas, morāles un estētikas prioritāte pieder sieviešu kārtas varonēm. Alises Ekas varones viskritiskākajos dzīves brīžos neatkāpjas no savas iekšējās pārliecības. Viņas noraida jebkuru kompromisu, stingri apsūdz humānisma kodeksa pārkāpējus un gļēvuļus, kas bēg no atbildības par savu rīcību."
Augusts Smagars. Es sevi redzu tevī. Karogs, Nr.3 (01.03.1975)


Par krājumu "No dzīlēm pasmelties" (Liesma, 1981)

"Annas Sakses pasakas mūs valdzina ar puķu tēlainu krāsainību, ar sociālās vides izzīmējumu un sadzīves problēmu skaudru, nopietnu risinājumu. Skaidrīte Kaldupe apjūsmo dabu, tās parādības, bet Alise Eka savā jaunajā, pēc skaita trešajā grāmatā cenšas iegremdēties katra sava stāsta un pasakas varoņa dvēseles dzīlēs, noraut no tām ikdienas rūsu; pakāpeniski viņa tuvojas savam ilgi auklētajam mērķim – ielūkoties cilvēka iekšējās pasaules būtībā. Alises Ekas stāstu un pasaku līdzgaitnieki ir psiholoģiski sarežģīti indivīdi ar samudžinātām dzīves gaitām un samezglotiem likteņiem. (..) Viņi visi ir maksimālisti. Katrs no viņiem nes sevī noslēpumu pilnu mikropasauli (..) Autori var paslavēt par valodas tēlainību, tās raitu plūdumu un dzidru skanējumu, par laikmetīgi aktuālu tēmu izvēli, par to, ka viņa dažos stāstos un pasakās mākslinieciski pieskaras arī dabas aizsardzībai un kaismīgi runā par ētiski svarīgām morāles normām. Prasmīgi izmantotas alegorijas. (..) nevar nepamanīt, ka starp pirmo rakstnieces grāmatu "Pīpenes zied arī uz asfalta" (1969) un nupat apskatāmo ir nevien aiztecējuši raženi divpadsmit darba gadi, bet tieši proporcionāli tiem ir augusi arī Alises Ēkas kā stāstnieces meistarība, literāri redzīgākas kļuvušas acis, drošāks tvēriens un dziļāka iegremdēšanās sevī un citos."Augusts Smagars. As savas sirds vilni. Karogs, Nr.10 (01.10.1982)

Nodarbes

Izglītība

Rīgas 33. pamatskola
Rīga

Annas Ašmanes mūzikas un ritmikas skola
Rīga

Rīgas pilsētas Viļa Olava komercskola
Kalpaka bulvāris 13, Rīga
Pēdējā mācību gadā saslimusi ar poliomelītu un kļuva par invalīdi.

Apglabāts

1998
Rīgas Pirmie Meža kapi