Alfrēds Veinbergs

1 bilde

16.09.1884 – 1962

Dzimšanas laiks/vieta

16.09.1884
Rīga

Miršanas laiks/vieta

1962

Personiska informācija

Klenders (īst. v. Alfrēds Veinbergs; 1884. 16.IX Rīgā - 1962, apbed. I Meža kapos) - humorists.
Dz. namdara ģim. Māc. pils. skolā. Bijis red. vai red. kolēģijas loceklis laikr. "Sikspārnis" (1922-25) un tā lit. pielikumam (1922-23), žurn. "Joku Ziņas" (1926) un "Vecais Sikspārnis" (1929-38), pēc citām ziņām - arī žurn. "Greizais Spogulis" red. (1922-23).
Kopš 1906 rakstījis humoristiskus dzejoļus un feļetonus. Sar. feļetonu krāj. "Tintnīcas produkti" (1922), komisku viencēlienu "Precību veikals" (1930), bez aut. vārda norādes izd. humoristisks darbs vairākās burtnīcās "Precību sludinājumu aferists. Kāda "sieviešu mednieka" dienasgrāmata" (1929). Ar īst. v. public. romānu "Pazudusē madāma" ("Domas", 1930, 1-10), kurā feļetoniskā manierē aprakstītas vidusšķiras mīlas likstas. - Citi ps.: A.Bladaucka kgs, Bums, Miķelis Priecīgs u.c.
A.Rožkalne

Pseidonīms

Klenders

Izglītība

mācījiesmāc. pils. skolā

Darbavieta

1922–1925
Laikraksts "Sikspārnis" (1922–1926)
Galvenais redaktors, arī redakcijas kolēģijas loceklis

Apglabāts

Rīgas Pirmie Meža kapi