Alberts Paegle

1 bilde

16.05.1904 – 03.01.1987

Alberts Paegle (1904–1987) – žurnālists, publicists, dzejnieks. Rīgas Centrālcietumā sarakstījis vairākus dzejoļus, kas publicēti žurnālā "Tribīne" (1931) un almanahā "Proletāriskā Latvija" (Maskavā 1933). Pēc 2. pasaules kara publicēti dzejoļi periodikā un dzejas antoloģijā "No nakts uz rītu" (1957). Izdots dzejoļu krājums "Un sanēs kamenes" (1974) un grāmata "Pa tautas brīvības cīņu takām Ziemeļvidzemē" (1955). Bijis Valmieras rajona laikraksta "Liesma" (1944-49) un laikraksta "Cīņa" korespondents (1952-53). 

Dzimšanas laiks/vieta

16.05.1904
Jeru pagasts
Dzimis Jeru pagasta Endzeles muižā.

Miršanas laiks/vieta

03.01.1987
Valmiera

Personiska informācija

Dzimis laukstrādnieku ģimenē. 

Septiņu gadu vecumā sācis ganu gaitas; sešpadsmit gadu vecumā lauksaimnieka gaitas.
Mācījies Ternejas pagastskolā. Iesaistījies nelegālajā revolucionārajā kustībā, darbojies LKP Vidienas apgabala organizācijas Rūjienas pulciņā. 

1922: kļūst par nelegālās komunistiskās partijas biedru; Rūjienā un tās apkārtnē organizēja nelegālus komjaunatnes pulciņus.
No 1927: LKJS Vidienas apgabala komitejas loceklis. 
1928: arestēts un notiesāts uz trim gadiem; 1935: arestēts otrreiz un notiesāts uz 6 gadiem.

1940–1941: LKP darbā Vidzemē.
1941–1942: latviešu strēlnieku divīzijā.
1942–1944: darbojies pagrīdē. 
1944–1949: bijis Valmieras rajona laikraksta "Liesma" korespondents.
1949–1955: strādājis Valmieras rajona partijas un padomju darbā.
1952–1960: bijis laikraksta "Cīņa" korespondents.

Profesionālā darbība

LITERĀRĀ DARBĪBA

1927: pirmā publikācija – dzejolis "Jaunsaimnieks" žurnāla "Darba Jaunatnes Ceļš" 10. numurā. 
Rīgas Centrālcietumā sarakstījis vairākus dzejoļus, kas publicēti žurnālā "Tribīne" (1931) un almanahā "Proletāriskā Latvija" (Maskavā 1933). 
Pēc 2. Pasaules kara publicēti dzejoļi periodikā un dzejas antoloģijā "No nakts uz rītu" (1957). 

DZEJA

1974: "Un sanēs kamenes" (Rīga: Liesma) 

Bija sagatavots arī otra dzejas krājuma manuskripts.

GRĀMATA

1955: "Pa tautas brīvības cīņu takām Ziemeļvidzemē" (Rīga: LVI)

Izglītība

Ternejas Juratas pamatskola
Vilpulkas pagasts
Mācījies Ternejas pagastskolā.

Darbavieta

1944–1949
Laikraksts "Liesma"
Andreja Upīša iela 7, Valmiera
Korespondents.

1949–1955
Valmiera
Strādājis Valmieras rajona partijas un padomju darbā.

1952–1960
Laikraksts "Cīņa"
Blaumaņa iela 38/40, Rīga
Korespondents.

Dalība organizācijās

1959
Latvijas PSR Žurnālistu savienība
Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 4, Rīga
Biedrs.

Apglabāts

09.01.1987
Dīvala kapi