Aina Brēde

Profesionālā darbība

1972. gadā bija LPSR Kultūras ministrijas Klubu darba republikāniskā metodiskā kabineta vecākā metodiķe.