Aiga Dzalbe

Aiga Dzalbe (1971) – mākslas zinātniece (Mg. art) un kritiķe, Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas zinātnes katedras docente. No 1999. gada regulāri publicējas Latvijas presē un interneta portālos ("Kultūras Forums", "Studija", "Kultūras Diena", "Satori"). Līdzdarbojas Rīgas Fotogrāfijas biennāles un mākslinieku personālizstāžu koncepciju sagatavošanā.

Dzimšanas laiks/vieta

1971