Ādams Ārgalis

1 bilde

1851 – 1937

ĀRGALIS Ādams (*1851.26.X Valmieras raj. Skaņkalnes pag. Reinātos - † 1937.23.I Rīgā; apbed. Rīgā, Lielajos kapos, kur 1938 uzcelts piemineklis) – pedagogs, kordiriģents, mūzikas kritiķis, mūzikas dzīves rīkotājs. Māc. Mazsalacas draudzes sk. (1865-67), 1871 iestājies Baltijas SkS un 1875 to absolvējis. Bijis skolotājs RLB svētdienas sk. un bibliotekārs (1875-84), šai laikā mācījis arī mūz. un dziedāš. vairākās Rīgas skolās; vēlāk strād. par RLB Reiņa divgadīgās meiteņu sk. pārzini (1884-1918), Rīgas 4. psk. skolot. (1919-21) un 2. pirmskolas pārzini (1921-26). Mūz. privāti apguvis pie A. Bernta, A. Pābsta un K. Mahta. 1873 Baltijas SkS kora sastāvā piedal. 1. DZSV, bijis arī šī kora diriģ. (1873-75). Sevišķi rosīgi mūz. dzīvē iesaistījies pēc semināra beigšanas: 1875-84 vad. iepriekš nīkuļojušo RLB jk., kas viņa vadībā guvis plašu ievērību un 1880 izcīnījis 2. godalgu un sudraba liru 2. DZSV. Kā šī kora diriģ. un arī vok. kvarteta sastāvā kopā ar D. Akmentiņu, Maiju un Jāni Brigaderiem 70. gadu otrajā un 80. gadu 1. pusē uzstājies daudzos latv. koncertos. Strād. par mūz. kritiķi laikr. Baltijas Vēstnesis (1885-1903), Dzimtenes Vēstnesis (1907-09) un Latvija (1907-09). Līdzās Straumes Jānim bijis viens no pirmajiem latv. recenzentiem, kas sniedzis regulāras, profesionāli lietpratīgas atsauksmes par sava laikmeta mūz. dzīvi, īpaši RLB rīkotajiem koncertiem. Parakstījies ar pseidonīmiem Ād. Agls, R. Agls, A. Agls,A. Ārg., -rg- u. tml. 1889 ievēlēts par jaundibinātās RLB Mūz. komisijas sekretāru, kur darbojies visu tās pastāvēšanas laiku. Līdzdarbojies arī 2.-7. DZSV rīcības komitejā. 1931 iesaistījies jaundibinātajā Latv. dz. sv. b-bā, bijis tās godabiedrs un valdes priekšs. vietnieks. Ā. apbalvots ar 3. un 4. šķiras TZO.

Dzimšanas laiks/vieta

1851

Miršanas laiks/vieta

1937

Personiska informācija


Dalība organizācijās

15.08.1884–1918
Rīgas Latviešu biedrības Reiņa meiteņu skola
Kalnciema iela, Rīga
Skolotājs, skolas vadītājs