Apgāds Harro von Hirschheydt

Baltijas vācieša Harro von Hiršheita (Harro von Hirschheydt, 1925-2017) 1950. gadā dibināts un vadīts grāmatu apgāds, pirmais ilglaicīgais izdevums - Baltijas vācu žurnāls "Baltische Hefte" (1954-1977). Kopš 1957. gada Hanoverē/ Dorenā. 1993-2011 apgāds pārcelts uz Aizputi, šajā laikā izveidojas cieša sadarbība ar Latvijas Vēstures institūta apgādu, izdota galvenokārt latviešu oriģinālliteratūra, literatūra bērniemu un jauniešiem, grāmatas par novada vēsturi un Baltijas vācu literatūras tulkojumi. 1991. gadā uzņemuma darbībā piedalās arī dēls Roberts fon Hiršheits, 1997. gadā viņš pārņem firmas vadību.

1 saistītas personas