Žurnāls "Laikmets" (1942–1944)

Ilustrētais nedēļas žurnāls "Laikmets" iznāca no 1942. gada 1. janvāra līdz 1944. gada septembrim. Žurnāla redkolēģijā strādāja bijušās "Atpūtas" mākslinieks Alberts Prande. Bija iecerēts "Laikmetu" veidot kā "Atpūtas" tradīciju turpinājumu, tomēr karš un okupācijas apstākļi žurnālam uzlika savu zīmogu.