Žurnāls "Darba jaunatne" (1917–1926)

Žurnāls iznāk divas reizes mēnesī no 1917. līdz 1926. gadam.

Izdod: Latvijas Sociāldemokrātiskās jaunatnes savienības centrālā komiteja.

1 saistītas personas